Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Agenda 2030

  Foto: GlobalaMålen.se

  Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN.

  Tillsammans formar de 17 globala hållbarhetsmålen en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde.

  Svenska kyrkans arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.  Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

  Svenska kyrkan bär på en vision om att lokalsamhällen, länder och en hel värld ska hålla ihop. FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till detta. Sveriges regering har utlovat att agendan ska genomsyra all politik. Vi ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat. 

  För vidare läsning se Svenska kyrkans webbsida om de Globala målen: https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030

  Ladda gärna ner broschyren http://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/10/Broschyr-globala-malen.pdf

  För vidare läsning: http://www.globalamalen.se/

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Bernérus, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 1299247- Webid: 21093 - Unitid: 9