Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Grundutbildning för konfirmandarbete 2022

  Foto: GettyImages

  Konfirmandarbetets utformning syftar till att skapa goda förutsättningar för lärande, gemenskap och gudstjänst. Denna kurs riktar sig i första hand till dig som blivande kyrkomedarbetare eller dig som varit aktiv ett tag. Kursen ger en grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang, riktlinjer och rambestämmelser samtidigt som den utforskar teorier och redskap som är till vår hjälp när vi strukturerar och organiserar innehållet i undervisningen. 12-13 nov 2022, Helsjön folkhögskola

   

  Arbetet med konfirmander har stor betydelse inte bara för enskilda ungdomar och familjer, utan också för församlingarnas liv och framtid och därmed för formandet av samhället. Det är en fantastisk möjlighet och ett stort ansvar. Ingen annan organisation vid sidan av skolan engagerar en så stor andel av svenska ungdomar i en viss ålder som Svenska kyrkan gör i konfirmandarbetet. Varje år får medarbetare dela vardagen, samtala om livets stora frågor och be tillsammans med tiotusentals 14-15 åringar. Det kräver teologisk, pedagogisk, diakonal och musikalisk kompetens och en grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang och förutsättningar.

  Kursens utgångspunkt är att det som konfirmandundervisningen visar på (innehåller) inte är något som vi som konfirmandledare (lärare) besitter och konfirmanderna saknar. Undervisningens uppgift är att visa på den gåva som både ledaren och konfirmanden fått sig given. Uppgiften är betydelsefull och hur den utförs bidrar på olika sätt till att forma både Svenska kyrkans och samhällets framtid samtidigt som den också ger livsmod rakt in i det nu som är. Från fredag kl. 17 till söndag kl. 16 utforskar vi tillsammans riktlinjer, teorier och redskap som är till vår hjälp när vi strukturerar och organiserar innehållet i undervisningen.

  3400kr
  Kost och logi ingår. Kostnadsfritt för MSS-studenter antagna av Göteborgs stift (Göteborgs stift ombesörjer omkostnaderna).

  12-13 november 2022, Helsjön folkhögskola
  Anmäl dig här senast den 3 oktober 2022

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Beata Åhrman Ekh

  Beata Åhrman Ekh

  031-771 30 23

  Redaktör och innehållsansvarig
  Beata Åhrman Ekh, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Maria Olsson, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-10-08
  X
  Dokumentid: 1559025- Webid: 21093 - Unitid: 9