Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Främja ideellt medarbetarskap i församlingen

  Foto: Johannes Frandsen/IKON

  ”För den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan ska det vara lätt att hitta sin uppgift.” Det är ett av huvudmålen för utvecklingen av det ideella medarbetarskapet i Svenska kyrkan.

  I detta utvecklingsarbete behöver församlingens anställda medarbetare se sig själva som möjliggörare för ideellt engagemang. Att vara en möjliggörare kan innebära att man sänker trösklar, tar bort hinder och välkomnar och uppmuntrar människor som kan tänka sig att vara en ideell medarbetare.  Här får du några tips på olika saker som kan göra det lättare för människor att hitta sin ideella uppgift i er församling.

  Foto: Johannes Frandsen/IKON

  Skapad:2019-10-03 00:20:00

  Att inkludera fler ideella är en del i församlingens utvecklingsarbete och ett sätt att visa att alla är välkomna. Att ha en utvecklingsplan för det ideella medarbetarskapet är ett sätt att hålla arbetet levande.

  Läs mer om Utvecklingsplanen

  Foto: Camilla Cherry/IKON

  Skapad:2019-10-03 00:01:00

  En policy är ett officiellt dokument som beskriver hur församlingen tycker och tänker i en specifik fråga. En policy för ideellt medarbetarskap är alltså ett sätt att tydliggöra för arbetslag, församlingsmedlemmar och andra hur församlingen vill arbeta med att involvera ideella och vilka riktlinjer anställda och ideella har att förhålla sig till i sitt arbete.

  Läs mer om Policy för ideellt medarbetarskap

  Foto: Unsplash

  Skapad:2019-10-03 01:10:00

  Pastorn och författaren Tomas Sjödin skriver i sin bok ”Den som hittar sin plats tar ingen annans” om samtal som får volontärer att blomma ut. Samtalen bygger på tre frågor: Vad vill du? Vad har du? Hur gör du? och fokuserar på vad personen har att ge istället för på församlingens behov. 

  Läs mer om Blomstra-samtal

   

  Foto: Johannes Frandsen/IKON

  Skapad:2019-10-03 00:12:00

  Som ideell medarbetare bidrar jag med min fritid. Det är inte ovanligt att människor som redan har mycket engagemang på andra håll även är öppna för att göra en ideell insats i Svenska kyrkan. Andra har en längtan att få fylla tomma dagar med något meningsfullt. I båda fallen är det klokt att så tydligt som möjligt beskriva förutsättningarna för insatsen, så att både församlingen och den ideella medarbetaren går in i relationen med glädje och rätt förväntningar.

  Läs mer om Det ideella uppdraget

  Foto: Magnus Aronson/IKON

  Skapad:2019-10-03 01:00:00

  Uppgiften att vara ideell medarbetare bygger på förtroende och förutsätter att personen delar samma värdegrund och etiska förhållningssätt som Svenska kyrkan. Alla som arbetar i församlingen, oavsett om de är anställda, förtroendevalda eller ideella, företräder Svenska kyrkan.

  Läs mer om Överenskommelsen

  Foto: Alex Giacomini/IKON

  Skapad:2019-10-03 00:29:00

  När ni har kommit fram till hur ni vill presentera det ideella uppdraget behöver det bli synligt också. Använd de kanaler ni redan har tillgång till i församlingen, till exempel den egna webbplatsen, församlingstidningen, Facebook och Instagram.

  Läs mer om Kommunicera ideella uppdrag

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Carina Frykman, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-10-03
  X
  Dokumentid: 1460610- Webid: 21093 - Unitid: 9