Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Förtroendevald

  Foto: Thinkstock

  Att få uppdraget att vara förtroendevald i Svenska kyrkans är ofta spännande! Blandade känslor av nyfikenhet och glädje - men kanske också oro. Då är det gott att veta att man inte står ensam, utan att Gud finns där för oss.

  Vi som arbetar på Göteborgs stiftskansli ser fram emot en spännande mandatperiod och ett gott samarbete. Vårt uppdrag är att vara stöd och till inspiration för dig i ditt uppdrag och i vårt gemensamma uppdrag att bära Svenska kyrkan.

  Foto: Thinkstock

  Skapad:2018-06-20 10:56:00

  Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

  Läs mer om Församlingsinstruktioner
  Skapad:2017-12-19 13:42:00

  Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

  Läs mer om Församlingsråd
  Skapad:2017-10-24 09:04:00

  Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.

  Läs mer om Kompetenskartläggningsverktyg

  Foto: Kyrkokansliet

  Skapad:2018-03-20 12:49:00

  Projektet kommunikation som mission arbetar med att stärka Svenska kyrkans kommunikativa förmåga. Grundpelarna är en inspirationsföreläsning om människors relation till kyrkan och ett utbildningsår för arbetslag i församlingen/pastoratet.

  Läs mer om Kommunikation som mission

  Foto: Ikon

  Skapad:2018-10-07 08:36:00

  På den här sidan finns länkar som kan vara värdefulla om du vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans medlemmar.

  Läs mer om Medlemsundersökningar

  Foto: Marbodal

  Skapad:2018-10-18 11:41:00

  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet.

  Läs mer om Verktyg för verksamhetsstyrning i Göteborgs stift
  Redaktör och innehållsansvarig
  59716410-3ec4-4221-83d2-507745b76d10,
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-02-07
  X
  Dokumentid: 1347137- Webid: 21093 - Unitid: 9