Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Församlingsinstruktioner

  Foto: Thinkstock

  Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

  Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion enligt 57 kap §5-7 KO. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning men är inte ett måldokument. Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år.

  På sidorna Församlingsinstruktioner finns vägledning som ni kan ta spjärn mot i arbetet med instruktionerna. Här kan du skriva ut "Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 2.0" (reviderad juni 2018) Försättsbladet ska innehålla följande information som du finner här.

  Vad ska en församlingsinstruktion innehålla?

  Innehållet är bestämt av föreskrifter i KO (57 kap) och av domkapitlets intentioner. I Vägledningen grupperas innehållet på det sätt domkapitlet önskar få det disponerat vid utfärdandet. Det kan därefter disponeras på mer lättillgängligt sätt på församlingens/pastoratets hemsida.

  1. Försättsblad med kyrkofullmäktiges godkännande/kyrkoherdens undertecknande
  2. Omvärldsanalys
  3. Pastoralt program som utmynnar i​:
   - Barnkonsekvensanalysens resultat
   - Fördelning av den grundläggande uppgiften i pastorat
   - Tre prioriterade områden
  4. Domkapitlets regler med mera (formaliadel) Observera de nya behörighetsnivåerna för kyrkomusikertjänster.

  Önskar ni stöd i processen finns metoder och stödmaterial att tillgå. Medarbetare på Stiftskansliet kan även medverka i processarbetet.

  Har du funderingar eller vill veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Cecilia Nyholm

  Cecilia Nyholm

  Stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor. Handläggare för församlingsinstruktion.

  031-7713039

  Skapad:2018-06-21 13:27:00

  Kyrkans grundläggande uppgift måste utföras på olika sätt i olika församlingar, beroende på att lokala förhållanden och förutsättningar skiftar.

  Läs mer om Omvärldsbeskrivning

   

  Skapad:2018-06-21 13:26:00

  Det pastorala programmet är FIN:s huvudsakliga innehåll. För att kunna formulera detta måste församlingen först göra en teologisk reflektion och en omvärldsanalys. Det pastorala programmet är en identitetshandling som beskriver hur församlingen tar sig an den grundläggande uppgiften och det ska mynna ut i tre prioriterade områden.

  Läs mer om Pastoralt program
  Skapad:2018-06-21 13:39:00

  Här beskrivs de regler domkapitlet utfärdar samt några andra delar KO föreskriver att FIN ska innehålla.

  Läs mer om Domkapitlets regler med mera
  Redaktör och innehållsansvarig
  Cecilia Nyholm, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-12-17
  X
  Dokumentid: 754969- Webid: 21093 - Unitid: 9