Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Ekonomi

  Foto: Ikon

  Foto: Gettyimages

  Skapad:2019-01-10 13:34:00

  Här kan du följa och prenumerera på senaste nytt inom området för Ekonomi.

  Läs mer om Aktuellt Ekonomi

  Foto: Gettyimages

  Skapad:2019-01-10 13:41:00

  För servicebyråtjänster inom Ekonomi finns här gemensamma blanketter och dokument.

  Läs mer om Dokument Ekonomi

  Foto: Gettyimages

  Skapad:2019-01-28 12:39:00

  Foto: GettyImages

  Skapad:2019-01-22 16:39:00

  På Göteborgs stiftskansli arbetar ungefär 30 ekonomer och ekonomiassistenter med servicebyråtjänsterna ekonomi och grav. Vi arbetar tillsammans i team enligt ett gemensamt arbetssätt.

  Läs mer om Kontakt med Ekonomi

  Foto: Shutterstock

  Skapad:2019-11-13 09:07:00

  Kodbehörigheten beskriver användarens ansvar i Aveny. Det används för att kunna attestera fakturor, ge budgetbehörighet, få rapporter eller analysera ekonomiskt resultat.

  Läs mer om Behörighet i Aveny

  Foto: Ikon

  Skapad:2019-11-13 16:28:00

  Diakonala medel behöver hanteras extra varsamt för att så få personer som möjligt ska se uppgifter som rör konfidenten.

  Läs mer om Diakonala medel

  1031064

  Foto: IKON

  Skapad:2021-01-14 11:10:00

  Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet med att styra pastoratets/församlingens ekonomi. Den är också ett internt fördelningsinstrument när ekonomiska resurser ska fördelas och ramar ges till olika verksamheter.

  Läs mer om Budget

  Foto: GettyImages

  Skapad:2020-11-17 15:43:00

  På Göteborgs stiftskansli arbetar vi med systematiskt förbättringsarbete. För ekonomienheten innebär det att vi arbetar standardiserat, följer upp arbetet löpande och ständigt ser över våra processer och rutiner. Allt för att kunna leverera effektiva servicebyråtjänster med hög kvalité och minskad sårbarhet.

  Läs mer om Förbättringsarbete ekonomi

  Foto: IKON

  Skapad:2020-12-14 15:44:00

  Gåvor och bidrag är viktiga för Svenska kyrkan och ska hanteras med omsorg. De lämnas med en förhoppning om att tillskottet ska komma till nytta och stödja församlingens verksamhet. Huvudprincipen är därför att alla erhållna gåvor och bidrag ska användas inom skälig tid och utifrån givarens önskemål.

  Läs mer om Gåvor och bidrag

  Foto: GettyImages

  Skapad:2019-11-12 17:55:00

  Församlingar/pastorat som har placeringar och värdepapper behöver ha rutiner för löpande uppföljning och bokföring av dessa. Det är också viktigt att veta vilka riktlinjer som finns gällande kapitalförvaltning.

  Läs mer om Kapitalförvaltning

  Foto: Gettyimages

  Skapad:2019-05-10 11:49:00

  Generellt sett är Svenska kyrkan momsbefriad men det gäller inte vid köp från utlandet. Skattereglerna för utlandsköp är många och komplicerade.

  Läs mer om Köp från eller i annat land

  Foto: Thinkstock

  Skapad:2019-05-15 14:55:00

  Alla leverantörsfakturor som skickas till församlingen behöver verifieras och hanteras på ett standardiserat sätt för att vi ska kunna säkerställa att de är korrekta och att de kan betalas i tid.

  Läs mer om Leverantörsfakturor

  Foto: Thinkstock

  Skapad:2019-11-13 13:58:00

  Göteborgs stiftskansli tillhandahåller Servicebyråtjänster inom Ekonomi för att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat.

  Läs mer om Servicebyråtjänster Ekonomi

  Foto: Jim Elfström /Ikon

  Skapad:2019-01-10 13:46:00

  För att kunna främja en god ekonomisk förvaltning behövs ett gott samarbete där vi alla vet vad som ska göras, av vem och när.

  Läs mer om Viktiga datum Ekonomi
  Redaktör och innehållsansvarig
  Kristina Kronberg, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-01-22
  X
  Dokumentid: 1425254- Webid: 21093 - Unitid: 9