Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Covid-19 | Coronavirus

  Foto: Ikon

  Aktuellt om covid-19, frågor och svar. Stiftskansliets krishanteringssida uppdateras när ny relevant information finns tillgänglig.

  Läs mer på Krisinformation.se

   

  Rådande rekommendationer och direktiv etc 

  – Nationella nivåns sidor med information om restriktioner mm uppdateras löpande

  Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin – och hur de påverkar verksamheten i Svenska kyrkan.

  Läs mer på Svenska kyrkans intranät

  – Krisinformation.se: Coronapandemin – gäller just nu

  Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

  Läs mer på Krisinformation.se

  Vaccin och smittspridning

  ​En allt större andel av medarbetarna i Svenska kyrkan vaccineras och restriktionerna börjar långsamt lyftas. Det är en stor lättnad, men att öppna upp verksamheten ställer nya krav. Dessutom behöver arbetsgivaren ta ställning till hur vaccinerade medarbetare och besökare påverkar riskbedömningen.

  Läs mer på arbetsgivarorganisationens intranät

  (Uppdaterad 2021-09-03)

  Kör-, musik- och orkesterverksamhet 

  Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter.

  Verksamhetsansvariga ansvarar för att aktiviteterna sker enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och det är lämpligt att göra en riskbedömning och vidta förebyggande åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.

  Läs mer på FHM:s webbplats

  Läs mer på Sveriges kyrkosångsförbunds webbplats

  ​​(Uppdaterad 2021-09-03) 
   

  Detta gäller nu och tills vidare

  Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

  Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler, från och med den 15 juli 2021

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/

  ​​(Uppdaterad 2021-08-16) 

  Steg 2 i avvecklingen av restriktionerna, fr.o.m. 1 juli 

  Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att vi kan gå vidare med steg 2 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. 

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar att från och med 1 juli gäller följande:

  • Inomhus max 50 deltagare, när lokalen tillåter det.
  • Inomhus med anvisade sittplatser max 300 deltagare, när lokalen tillåter det
  • Utomhus max 600 deltagare Utomhus med anvisade sittplatser max 3 000 deltagare
  • Max 900 deltagare vid motionslopp etc
  • Max 8 personer vid samma bord inomhus på restauranger, utomhus ingen begränsning
  • Max 1 800 personer vid demonstrationer utomhus
  • Max 50 personer på privata fester i hyrda lokaler
  • Begräsningen att handla ensam tas bort
  • Rådet att bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstrafik tas bort

  Läs mer om "Anpassning av restriktioner från 1 juli" på Regeringens webbplats

  Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli — Folkhälsomyndigheten 

  Fortsatt gäller att följa Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19

  ​​(Uppdaterad 2021-06-29)

  Viktig information från Länsstyrelsen i Västra Götaland!

  Information från Länsstyrelsen till anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen

  Länsstyrelsen kontrollerar att anordnare av en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning följer förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:8) (begränsningsförordningen) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:2) så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett smittskyddssäkert avstånd till varandra.
  Information till anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen

  Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram informationsblad till anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  Informationsblad till anordnare

  Mer information finns även på Länsstyrelsens webbplats.

  Länsstyrelsen vill på detta sätt nå ut till anordnare i länet.

  ​​(Uppdaterad 2021-06-09)

  Myndigheten för stöd till trossamfund – SST

  SST har haft möten med länsstyrelsernas jurister och polisen. Detta är deras bild av tolkningen av FHM:s nya riktlinjer. 

  • Vad gäller för tält? Om man har väggar och tak så kan det komma att räknas som inomhusarrangemang. Det kan även krävas tillstånd om det är på det egna området.
  • Om man är utomhus på annan plats än man brukar vara kan man behöva polisens tillstånd. Arrangören ska ta ansvar för helheten och t.ex. kunna avgränsa ytan, så att man kan följa begränsningarna för stående eller sittande.
  • Vad är ”anvisad sittplats”? Svårt att vara precis och Länsstyrelserna vill inte vara exkluderande mot olika religiösa bruk. Bedömning: Det kan t.ex. vara matta eller stå på knä. Grundläggande är att man har en bestämd plats och att man ska stanna vid den. Dock kan man får resa sig upp stående under kortare stunder. Men att vara sittande ska i huvudsak gälla. En meter åt alla håll mellan deltagare. Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.
  • Begravningar: Inomhus max 50 med anvisad sittplats. Minimumregeln 20 är kvar.
  • Vem är arrangör för begravning? Enligt Länsstyrelsen Dalarna är det trossamfundet som den som håller ceremonin tillhör. 

  ​​(Uppdaterad 2021-06-03)
     

  Lägerverksamheter och cuper för barn och unga 

  Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

  Läs mer på FHM:s webbplats

  ​​(Uppdaterad 2021-05-25)
   

  Biskop Susanne skriver brev till kyrkoherdarna 

  Vi befinner oss i väntans tider likt lärjungarna mellan Kristi himmelsfärdsdag och Pingst. Regeringen har aviserat lättnader från 1 juni som får stor betydelse för oss som kyrka. Lättnader som följer av minskad smittspridning och att allt fler nu är vaccinerade. Jag ser fram emot att få fira gudstjänst med 50 deltagare och är lättad över att det kommer genomföras läger för barn och ungdomar/konfirmander i sommar.

  Läs hela brevet på Göteborgs stifts webbplats

  ​(Uppdaterad 2021-05-25)

  Ordning för minnesgudstjänst då begravning redan ägt rum 

  Biskopsmötet har arbetat fram ett förslag till ordning att användas vid en minnesgudstjänst då en begravning eller redan ägt rum eller ingen ceremoni skett innan gravsättning. Ordningen har skickat ut till kyrkoherdarna att sprida till prästerna i respektive församling/pastorat.

  Läs ordningen för minnesgudstjänst

  Vi ställer inte in, vi ställer om

  Svenska kyrkan väljer att inte ställa in verksamhet, kurser och arrangemang i första hand, utan att ställa om. Det betyder att de flesta möten och arrangemang flyttas från fysiska platser till digitala. Samtidigt som vi håller öppet så långt det är möjligt, följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  En del gudstjänster och arrangemang kan flyttas från fysiska platser till digitala. Här kan du läsa mer om Digitala möten (länk) och Digitala gudstjänster och andakter (länk), rekommendationer för begravningsverksamheten och Kulturevenemang i coronatider.

  Vi gör vårt bästa för att ge kontinuerlig information om rådande läge och rekommendationer. Vi samlar information på den här sidan, alla arrangemang finns i Kompetenskatalogen (länk) och vi lägger löpande ut material på intranätet under olika ämnesområden och i nyhetsflödet i hopp om att vara till stöd till dig i ditt arbete. Hör gärna av dig till oss på stiftskansliet, de flesta är i tjänst som vanligt.

  Här kan du läsa Biskop Susannes brev (länk)​

  Just nu är det särskilt viktigt att du:​

  • Stannar hemma och försöker låta bli att träffa andra människor om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du sjukskriva dig som vanligt.
  • Följer aktuellt läge i nyhetsflödet på intranätet.
  • Följer aktuellt läge på Folkhälsomyndighetens sidor
  • Använder digitala möten istället för fysiska: Ställ inte in, ställ om.​

  Tänk på:

  Råd och anvisningar:

  Webbplatser du kan ha nytta av:

  Aktuella pressmeddelanden från Göteborgs stift

  Kontakt

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt
  Redaktör och innehållsansvarig
  Torgny Lindén, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-09-09
  X
  Dokumentid: 1484684- Webid: 21093 - Unitid: 9