Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Covid-19 | Coronavirus

  Foto: Ikon

  Aktuellt om covid-19, frågor och svar. Stiftskansliets krishanteringssida uppdateras när ny relevant information finns tillgänglig.

   
  Rådande rekommendationer och direktiv etc

   

  Förtydligande av förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

  Mot bakgrund av att polismyndigheten förtydligat tolkningen vilka som ska räknas som deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt nedan så har biskopsmötet uppdaterat sina råd. Det innebär att det kan vara 8 deltagare vid gudstjänster, dop och vigslar förutom medverkande (t ex präst, musiker och vaktmästare). Vi vädjar alltjämt till att inte tänja på tolkningen av begreppet medverkande. Det finns en allvarlig smittspridning av Covid-19 och därför bör vi inte samlas i grupper större än 8 personer. 

  (Uppdaterat 2020-11-24 kl 14.30)

  Biskop Susannes brev till brev till kyrkoherdarna med anledning av regeringens förordning som reglerar offentliga sammankomster

  Ni har med stor sannolikhet redan nåtts av beskedet från dagens presskonferens som innebär att Svenska kyrkan fick gehör för sitt remissyttrande. Jag känner stor tacksamhet för detta. 

  Beskedet innebär att regeringen gör ett undantag från den förordning som reglerar offentliga sammankomster och som träder i kraft på onsdag. Det innebär att vi kan genomföra begravningsgudstjänster och urnnedsättningar med högst 20 personer, plus medverkande. Regeringen har också varit tydliga med att detta undantag gäller oavsett i vilken ordning en begravning genomförs.

  Läs hela brevet på Göteborgs stifts webbplats

  Ladda ner brevet som PDF

  (Uppdaterat 2020-11-20 kl 18.00)

  Biskop Susannes brev till brev till kyrkoherdarna med anledning av måndagens besked från regeringen.

  Detta är en prövningens tid. Så uttryckte sig statsminister Stefan Löfven vid gårdagens presskonferens. Det är ett uttryck som vi i Svenska kyrkan är väl förtrogna med. De närmaste veckorna kan beskrivas som en fastetid för hela folket då vi i ännu större utsträckning än tidigare behöver avstå fysiska kontakter och tillsammans förhindra smittspridningen av Covid-19. Det är självklart att vi tar situationen på största allvar och skyndsamt anpassar vår verksamhet till de rekommendationer som förväntas träda i kraft nästa vecka.​

  Läs hela brevet på Göteborgs stifts webbplats

  Ladda ner brevet som PDF

  (Uppdaterat 2020-11-17 kl 20.00)

  Uttalande från Svenska kyrkans biskopsmöte 16 november 2020 (Uppdaterat 24 november)

  I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen.
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
  • Ge fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.​
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön. 

  (Uppdaterat 2020-11-16 kl 18.00 och 2020-11-24 16.00)

  Tack alla frivilliga!

  Den 4 november skriver MSB:s generaldirektör Dan Eliasson "Jag vill därför rikta mitt varma tack till alla er som deltagit i insatser under pandemin. Ni är många tusentals frivilliga som under flera månaders tid ställt upp för era medmänniskor och för samhället."

  Läs brevet från Dan Eliasson

  (Uppdaterat 2020-11-05)
    

  Skärpta råd för Västra Götalandsregionen 2020-10-29

  Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län har ökat kraftigt. Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.​

  Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter:

  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp. 

  Beslutet har förlängts att gälla till 13 december.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  ​(Uppdaterad 2020-10-29 16.00 och 2020-11-24 16.00)
    

  Särskilda restriktioner för 70+ tas bort

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.  

  Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  ​(Uppdaterad 2020-10-22)
   

  Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 införs i Västra Götaland onsdag 21 oktober 

  Med anledning av smittläget inför Västra Götalandsregionen nya regler från och med onsdag 21 oktober. – Formellt heter det ”förhållningsregler för hushållskontakter” och är enligt smittskyddslagen något som en person måste följa. Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

  Läs mer på VGR:s webbplats

  ​(Uppdaterad 2020-10-21)
   

  Ordning för minnesgudstjänst då begravning redan ägt rum 

  Biskopsmötet har arbetat fram ett förslag till ordning att användas vid en minnesgudstjänst då en begravning eller redan ägt rum eller ingen ceremoni skett innan gravsättning. Ordningen har skickat ut till kyrkoherdarna att sprida till prästerna i respektive församling/pastorat.

  Läs ordningen för minnesgudstjänst

  Vi ställer inte in, vi ställer om

  Svenska kyrkan väljer att inte ställa in verksamhet, kurser och arrangemang i första hand, utan att ställa om. Det betyder att de flesta möten och arrangemang flyttas från fysiska platser till digitala. Samtidigt som vi håller öppet så långt det är möjligt, följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  En del gudstjänster och arrangemang kan flyttas från fysiska platser till digitala. Här kan du läsa mer om Digitala möten (länk) och Digitala gudstjänster och andakter (länk), rekommendationer för begravningsverksamheten och Kulturevenemang i coronatider.

  Vi gör vårt bästa för att ge kontinuerlig information om rådande läge och rekommendationer. Vi samlar information på den här sidan, alla arrangemang finns i Kompetenskatalogen (länk) och vi lägger löpande ut material på intranätet under olika ämnesområden och i nyhetsflödet i hopp om att vara till stöd till dig i ditt arbete. Hör gärna av dig till oss på stiftskansliet, de flesta är i tjänst som vanligt.

  Här kan du läsa Biskop Susannes brev (länk)​

  Just nu är det särskilt viktigt att du:​

  • Stannar hemma och försöker låta bli att träffa andra människor om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du sjukskriva dig som vanligt.
  • Följer aktuellt läge i nyhetsflödet på intranätet.
  • Följer aktuellt läge på Folkhälsomyndighetens sidor
  • Använder digitala möten istället för fysiska: Ställ inte in, ställ om.​

  Tänk på:

  Råd och anvisningar:

  Webbplatser du kan ha nytta av:

  Aktuella pressmeddelanden från Göteborgs stift

  Kontakt

   

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

   

  • Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Torgny Lindén, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-11-24
  X
  Dokumentid: 1484684- Webid: 21093 - Unitid: 9