Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Covid-19 | Coronavirus

  Foto: Ikon

  Aktuellt om covid-19, frågor och svar. Stiftskansliets krishanteringssida uppdateras när någon ny information finns tillgänglig.

   
  Rådande rekommendationer och direktiv etc

  Biskop Susanne till församlingarna inför höstens och vinterns helger

  Jag vill uppmuntra er att redan nu planera för allhelgona, advent, lucia och julhelgerna. Samma kreativitet som präglat årets konfirmationer behöver nu användas för att finna sätt att fira våra kommande storhelger. Det är möjligt att reglerna ändras så att vi kan samlas fler än 50 personer i våra stora kyrkor, men på många håll kommer det inte vara möjligt. Vi behöver istället rikta in oss på att fira fler gudstjänster (där kanske en mindre del av kören kan medverka).
  (Ur biskop Susannes brev till kyrkoherdarna den 24 augusti)

  ​​(Uppdaterad 2020-09-15)

   

  ​Biskop Susannes brev till kyrkoherdarna i stiftet

  Biskop Susanne har i brev till kyrkoherdarna den 24 augusti gett rekommendationer för församlingsarbetet, bland annat hur vi som kyrka ska förhålla oss till rekommendationen att personer i riskgrupper och 70+ ska minska och avstå från social kontakter. Vår erfarenhet är att många idag far illa av att leva isolerade.

  Läs biskop Susannes brev

  ​​(Uppdaterad 2020-08-25)​

   

  Körer får rekommendationer om mer smittsäker verksamhet

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer till personer och verksamheter som deltar i och anordnar körsång – både professionellt och på amatörnivå – eller bedriver annan undervisning i sång. Syftet är bidra till att repetitioner och övningar kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt.

  Läs vidare på Folkhälsomyndighetens webbplats

  ​​(Uppdaterad 2020-08-14)​  

   

  Kyrkokansliet har den 11 juni gått ut med
  Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatid

  Körsången och körverksamheten är en viktig del av kyrkans liv och betyder mycket för körsångarna och för lyssnarna. Körsången är också en viktig del av gudstjänsten. Här får du tips på hur kör- och musikverksamheten kan komma igång igen.

  Svenska kyrkans församlingar bedriver en omfattande körverksamhet med människor i olika åldrar och med körer i skilda kategorier och format. Många körer har under våren inte kunnat bedriva någon verksamhet. Andra körer har repeterat utomhus och tillämpat avstånd och lagom många deltagare. 

  Läs vidare på Svenska kyrkans intranät

  ​(Uppdaterad 2020-06-12)​

   

  ​Biskop Susannes brev till kyrkoherdarna i stiftet

  Biskop Susanne har i brev till kyrkoherdarna den 12 maj 2020 lyft följande frågor

  • Vikten av att värna normala beslutsprocesser
  • Gudstjänstlivet
  • Diakonin 

  Läs biskop Susannes brev

  Ordning för minnesgudstjänst då begravning redan ägt rum 

  Biskopsmötet har arbetat fram ett förslag till ordning att användas vid en minnesgudstjänst då en begravning eller redan ägt rum eller ingen ceremoni skett innan gravsättning. Ordningen har skickat ut till kyrkoherdarna att sprida till prästerna i respektive församling/pastorat.

  Läs ordningen för minnesgudstjänst

   

  Viktigt budskap från Folkhälsomyndigheten:
  Nu är det extra viktigt att följa FHM:s råd för oss i Västra Götalandsregionen och Halland!

  Smittspridningen i Stockholm avtar något samtidigt som den ökar något i andra regioner i landet. Det är för tidigt att säga om det beror på att fler testas för covid-19 eller om det beror på ökad smittspridning. 

  Företrädare för regering och myndigheter har på presskonferenser och i nyhetsbrev påpekat att vi är inne i en extra känslig tid för smittan och inskärpt vikten vid att hålla i ett beteende som präglas av social distansering. 

  • Stanna hemma vid sjukdomssymptom
  • Var noga med handhygien
  • Håll avstånd till andra personer
  • Avstå från större sociala sammanhang
  • Avstå onödiga resor
  • Stanna hemma om du är 70+
  • Maxgräns på samlingar är 50 personer

  samt med tanke på brandfaran

  • ​Var försiktiga i skog och mark!

   

  Vi ställer inte in, vi ställer om

  Svenska kyrkan väljer att inte ställa in verksamhet, kurser och arrangemang i första hand, utan att ställa om. Det betyder att de flesta möten och arrangemang flyttas från fysiska platser till digitala. Samtidigt som vi håller öppet så långt det är möjligt, följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  En del gudstjänster och arrangemang kan flyttas från fysiska platser till digitala. Här kan du läsa mer om Digitala möten (länk) och Digitala gudstjänster och andakter (länk), rekommendationer för begravningsverksamheten och Kulturevenemang i coronatider.

  Vi gör vårt bästa för att ge kontinuerlig information om rådande läge och rekommendationer. Vi samlar information på den här sidan, alla arrangemang finns i Kompetenskatalogen (länk) och vi lägger löpande ut material på intranätet under olika ämnesområden och i nyhetsflödet i hopp om att vara till stöd till dig i ditt arbete. Hör gärna av dig till oss på stiftskansliet, de flesta är i tjänst som vanligt.

  Här kan du läsa Biskop Susannes brev (länk)​

  Just nu är det särskilt viktigt att du:​

  • Stannar hemma och försöker låta bli att träffa andra människor om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du sjukskriva dig som vanligt.
  • Följer aktuellt läge i nyhetsflödet på intranätet.
  • Följer aktuellt läge på Folkhälsomyndighetens sidor
  • Använder digitala möten istället för fysiska: Ställ inte in, ställ om.​

  Tänk på:

  Råd och anvisningar:

  Webbplatser du kan ha nytta av:

  Aktuella pressmeddelanden från Göteborgs stift

  Kontakt

  Redaktör och innehållsansvarig
  Torgny Lindén, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-09-15
  X
  Dokumentid: 1484684- Webid: 21093 - Unitid: 9