Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Etiska riktlinjer

  Foto: Ikon

  Etiska riktlinjer för diakon, präst och biskop inom Göteborgs stift.

  Codex Ethicus 2013 är en reviderad utgåva av 2005 års Codex Ethicus. Den är bearbetad av en arbetsgrupp och förankrad genom överläggningar i stiftets kontrakt, vilket bekräftas av biskopen genom överlämnande av Codex Ethicus till stiftets diakoner och präster i Vasakyrkan, Göteborg den 8 oktober 2013. Den är avsedd att brukas till reflektion, stöd och vägledning.

  Syftet med Codex Ethicus

  Codex Ethicus har till syfte att ge diakon, präst och biskop stöd i kallelsen som man fått och bejakat. Den vill ge etiska riktlinjer för hela livet oavsett om vi är i tjänst eller inte. Ytterst är vi alla beroende av Guds nåd och Codex Ethicus vill vara till stöd och uppmuntran för livet i vigningstjänsten.

  Codex Ethicus vill förtydliga livet i vigningstjänsten och är tänkt att fungera som inspiration och hjälp när vi ställs inför svåra situationer. Den vill ge vägledning för sådant som inte regleras i Kyrkoordningen eller olika avtal.

  Vid följande tillfällen är det naturligt att aktualisera Codex Ethicus: Inför diakon-, -präst-, och biskopsvigning, vid nyanställning, vid samtal i kontrakten kring vigningstjänsten och vårt uppdrag eller vid konfliktsituationer.

  Codex Ethicus vill visa på ett handlingsmönster i förhållande till samhälle, församling och medarbetare och medverka till att förtroendet för kyrkans vigningstjänst stärks. 
   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Intranät - Borås pastorat
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-10-07
  X
  Dokumentid: 804911- Webid: 21093 - Unitid: 9