Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Biskopens pedagogdag 2019

  Illustration: Maja Larsson

  Illustration: Maja Larsson

  Biskop Susanne Rappmann välkomnar dig till Biskopens pedagogdag. Temat för dagen är "Dags att ta undervisning och lärande på allvar" och utgår från den nationella satsningen. Tillsammans arbetar vi under rubriker som: Kliv fram! Byt fokus! Sjung ut! Dyk ner! Lyssna in! Styr upp! Mån 26 augusti 2019 i Domkyrkan, Göteborg

  Under biskopens pedagogdag vi vill sätta fokus på vad kristen tro är och kan vara i vår folkkyrkliga tradition och vad det får för konsekvenser i det vi tillsammans undervisar och lär.

  Vi vill ge redskap och inspiration för en tro som rakryggat, klarsynt och befriande ger livsmod, kraft och glädje. Genom våra olika workshop och seminarier med rubriker i ”imperativ” vill vi uppmuntra till gemensamt aktivt handlande.

  Nationell nivå satsar stort på Program för lärande och undervisning och Göteborgs stift vill kroka i denna satsning och ge vårt bidrag i det som Svenska kyrkan bär tillsammans.

  Dagen genomförs i samarbete med Sensus och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

  300 kr
  Avbokar du din plats senare än den 5 augusti kl. 12.00 eller uteblir utan avanmälan kommer du att debiteras kurskostnaden. 

   

  Mån 26 augusti 2019 9:00 - 16:00, Domkyrkan i Göteborg
  Anmäl dig här senast 25 juni 2019!

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!


  Karin Janfalk

  Karin Janfalk

  Stiftspedagog för lärande och undervisning med mottot ”pedagogik är teologi”. Arbetar med fortbildning och kompetensutveckling vad gäller dop, konfirmation och livslångt lärande. Samlar nätverk för bland annat kyrkans förskolechefer. Ingår i Team för lärande och undervisning och i stiftskansliets HBTQ-grupp.

  031-7713044

    

  Program för dagen

  08.30     Registrering i Domkyrkan
  09.00     Mässa
  09.30     Fika
  10.00     Biskop Susanne Rappmann inleder 
  10.15     ”Dags att ta undervisning och lärande på allvar”, Jonas Eek 
  11.00     Paus
  11.15     Workshop        
  12.15     Lunch på Stadsmuseet
  13.45     Workshop 
  14.45     Fika i Domkyrkan
  15.00     ”Vad är kristen tro i vår folkkyrkliga tradition”, Maria Södling       
  15.50     Biskopen avslutar
  16.00     Slut ​

   

  Valbara workshops (välj i anmälan)

   

  1. Byt fokus!

  Hur kan vi bli bättre på att arbeta rättighetsbaserat i kyrkans verksamheter? Att arbeta rättighetsbaserat innebär att individen får inneha huvudrollen i sitt liv – blir ett subjekt. Delaktighet blir då viktigt. I seminariet utmanar vi varandra genom övningar, samtal varvat med input från Jakob Lindkvist, verksamhetsutvecklare, Sensus. ​

  2. Dyk ner!

  Bibelns, ordets och språkets betydelse i vår lutherska tradition. Peter Strömmer, föreläsare, guide och författare om Martin Luther. ​​

  3. Kliv fram!

  Hur kan församlingspedagogen använda hela sin potential? Forskningen ”Församlingspedagoger kliv fram!” försöker beskriva ett nuläge för yrkeskåren i relation till både historik och aktuell arbetslivsforskning. Målet med forskningen var inte bara att konstatera något – utan även hjälpa till att hitta nycklar så yrkeskåren kan ta sig vidare, att kliva fram! Henric Larsson, inspiratör och föreläsare.      ​

  4. Lyssna in!

  Under seminariet lyfter vi frågan hur lärandet påverkas av det som händer i rummet och i gruppen? Kan vi påverka grupper i ena eller andra riktningen och i så fall hur? Vad behöver vi lyssna in? Vad behöver vi bli medvetna om? Spänningar och konflikter kan äta upp all energi. Delande och lyssnande kan skapa trygghet och kreativitet. Elisabeth Karlsson, präst i Onsala församling.​

   

  5. Sjung ut!

  Vad vore livet utan sång? Genom sång uttrycker vi vår tro, vår bön, vår gemenskap. När det är som bäst blir sången ett livsmedel med högt näringsvärde och inte bara tomma kalorier. Hur når vi dit i våra olika grupper och samlingar? Tillsammans reflekterar och sjunger vi under ledning av Jens Claesson, organist i Tuve-Säve församling, Backa pastorat.    

  6. Styr upp!

  Hur förstås och konkretiseras lärande i församlingens ”Plan för lärande och undervisning” så att det ger uttryck för en reflekterad teologi? De didaktiska frågorna vad, hur och varför både utgår ifrån och reflekterar den teologiska grundsynen. Är grundsynen omedveten kommer den ändå att påverka vad lärandet inriktas på och hur det görs. Maria Wingård, handläggare, avdelningen för teologi och ekumenik, Kyrkokansliet Uppsala.    

  7. Stå upp!

  Ett seminarium om drivkraft och engagemang. Ibland går det bara inte att stå och titta på om vi ska kunna leva trovärdigt. Någonting inom oss manar på att kämpa för en bättre värld. Mia Ås, Verksamhetsutvecklare Sensus, berättar om hennes engagemang och drivkraft kring Agapes vänner, Kungsbacka.   

   

  8. Tag plats!

  Hur kan du som ledare få dina deltagare att ta sin rättmätiga plats? Och samtidigt ge plats åt andra? I praktiska metoder, övningar och i samtal får du reflektera över detta. David Oest, verksamhetsutvecklare på Sensus och skådespelare.  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Karin Janfalk, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-04-10
  X
  Dokumentid: 1415899- Webid: 21093 - Unitid: 9