Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kyrkligt ledarskap - Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 2021

  Kyrkligt ledarskap 2021

  Kyrkligt ledarskap 2021

  Den behörighetsgivande utbildningen för blivande kyrkoherdar 2021 - Kyrkligt ledarskap, 15 högskolepoäng.

   

   

  Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chef- och ledarskap i Svenska kyrkan. Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått den "Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen" och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad. Kursen omfattar 10 veckors studier, 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

  Målgrupp: Präster som vill kunna ställa sig till förfogande att bli kyrkoherde. För att vara behörig att antas till kursen ska du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år.  

  Tid: Utbildningen består av fyra internat om vardera tre dagar, sammanlagt 12 heldagar: Datumen för 2021 är 25–27 januari, 19–21 april, 6–8 september och 22–24 november.

  Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

  Medverkande:

  Kursansvarig: Kenneth Nordgren, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Huvudlärare: Magnus Linden, docent, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.

  Examinator: Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik, vid CTR, Lunds universitet.

  Kostnad: Den sammanlagda kostnaden för utbildningen är cirka 100 000 kronor, som fördelar sig enligt följande: ·        

  • Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare. ·        
  • Stiftet bekostar internat, resor och litteratur. ·        
  • Arbetsgivaren, deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst. ·        
  • Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning, för inläsning och arbete med skrivuppgifter.  

  Anmälan: Ansökan ska vara inne senast 15 september och sänds per mail  till Lars Björksell, Göteborgs stift, lars.bjorksell@svenskakyrkan.se. ​

  Urvalsprocess: Det är numera många fler som söker utbildningen än antalet platser som Göteborgs stift har till sitt förfogande, därför är urvalsprocessen mycket viktig. Processen innehåller följande moment:

  • Den sökande skickar in sin ansökan samt ett personligt brev per mejl.
  • Kyrkoherde eller närmaste chef sänder in ett rekommendationsbrev per mejl.
  • Alla sökande kallas till intervju på stiftskansliet.
  • Göteborgs stifts kriterier för antagning är fastställda av biskopen. Det är också biskopen som slutligen efter kriterierna gör urvalet baserat på ansökan, rekommendationsbrev, intervju och meriter.

  Kontaktperson: Frågor och information: Lars Björksell, 031-771 3058, lars.bjorksell@svenskakyrkan.se

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-08-12
  X
  Dokumentid: 1296950- Webid: 21093 - Unitid: 9