Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Att vara kyrka

  Att vara kyrka

  Att vara kyrka Foto: Magnus Aronson och Johannes Frandsen /IKON

  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap – tidigare Att leda ideella medarbetare. En kurs för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. 7-9 sep, 24-26 nov 2020, 25-27 jan, 14-15 apr 2021, Helsjön folkhögskola

  Under kursen får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om bl.a. det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

  Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl församlingen som för den enskilde kursdeltagaren. Ansökan görs därför av kyrkoherden och till ansökan bifogas ett brev där både kyrkoherden och den/de som ska gå kursen på några rader formulerar vilken målsättning församlingen har med att sända medarbetare till kursen. Vi rekommenderar att man går flera medarbetare samtidigt för att det ska bli en så god process som möjligt i församlingen. Kursen omfattar 11 kursdagar fördelade på fyra tillfällen, samt olika uppgifter mellan kurstillfällena.

  Uppgifterna mellan kurstillfällena relaterar till utvecklingsprocessen i det egna församlingsarbetet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren ges både utrymme och stöd att i en referensgrupp reflektera kring innehållet i utbildningen och förankra det som tas upp i kursen bland övriga medarbetare i sin hemförsamling. Kursen leder fram till en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella medarbetare, som med fördel kan tas upp för beslut i kyrkorådet.

  ​11 000 kr
  Kost, logi och material ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

   

  7-9 september, 24-26 november 2020, 25-27 januari, 14-15 april 2021, Helsjön folkhögskola
  Anmäl dig direkt på Helsjöns hemsida senast 25 maj 2020.

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna! 

  Carina Frykman

  Stiftskonsulent för ideellt engagemang och medarbetarskap, Pilgrimssamordnare.

  031-771 30 26

  Redaktör och innehållsansvarig
  Carina Frykman, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-09-21
  X
  Dokumentid: 1415789- Webid: 21093 - Unitid: 9