Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Arbetsmiljöutveckling

  Foto: Ikon

  Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. För att med kraft möta framtiden behöver vi goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.

  En fungerande arbetsmiljö utmärks av goda fysiska och psykosociala förutsättningar. Den fysiska arbetsmiljön har ergonomi, ljud, ljus, belastningar i fokus medan den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur organisationen och samspelet mellan människorna i den fungerar.

  En organisation med god psykosocial arbetsmiljö präglas av fungerande kommunikation, medinflytande och kännedom om eget ansvar och uppgifter. En fungerande arbetsmiljö är en del av trovärdigheten för Svenska kyrkan. Den bör därför tas på allvar.

  Genom olika slag av förebyggande och kompetensutvecklande insatser främjar vi och skapar sådana förutsättningar. Ett bra ledarskap medverkar till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stiftet erbjuder därför chefs- och ledarskapsutbildningar, fortbildning för förtroendevalda kring kyrkans uppgift och identitet och kurser för arbetslag .

  Ett annat sätt att förebygga problem är att erbjuda handledning. Handledning bidrar till ökad medvetenhet om uppdrag, yrkesroll och arbetsuppgifter. Ytterligare ett sätt som stöder hälsa och en god arbetsmiljö är deltagande i retreater. Retreaten har en förmåga att positivt utveckla deltagarens relationer till omvärld och arbete.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\marlars2, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-10-07
  X
  Dokumentid: 755337- Webid: 21093 - Unitid: 9