Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift

  Att få arbetshandledning som arbetsledare är att få stöd i sin egen ledarroll, hantera svåra yrkesmässiga situationer, få kvalitativ tid för reflektionsutrymme och fördjupande samtal samt höja sin kompetens som chef.

  I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) understryks att den anställde ska få stöd i rollen som chef eller arbetsledare samt att alla arbetstagare har rätt till att det finns någon att vända sig till för hjälp och stöd. Arbetshandledning för chefer är ett beprövat sätt att tillmötesgå dessa krav. Vid grupphandledning används gruppens, kollegornas, erfarenheter som ett värdefullt bidrag i handledningen. Vill Du ha individuell handledning kan det ske parallellt med grupphandledning.

  Handledningsgrupper arrangeras på olika platser i stiftet för kyrkoherdar respektive arbetsledare. EFTER kontakt med samordnaren Greger Carlsson och en bekräftelse på i vilken grupp du kan börja, är du anmäld. Varje grupp har cirka 40 handledningstimmar per år, som ny deltagare förbinder du dig att vara med ett år i taget och din arbetsgivare kommer att debiteras 7 000 kr. Fortsätter du sedan en eller flera terminer, kostar det 3 500 kr per termin.

   

  7000 kr
  Grupphandledning nya deltagare. Avser två terminer.

  3500 kr
  Grupphandledning deltagare som fortsätter. Terminsavgift.

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Greger Carlsson

  Stiftsdiakon rekrytering

  031-771 30 27

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Godborg, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-06-04
  X
  Dokumentid: 1375533- Webid: 21093 - Unitid: 9