Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Act Svenska kyrkan

  Foto: Jesper Wahlström

  Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Act Svenska kyrkan, på alla nivåer mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

  Vad innebär det att vara kyrka när världen ser ut som den gör? På vilket sätt gestaltas det faktum att vår egen församling är en del av en global rörelse, den världsvida kristna kyrkan? Samtidigt som vi också är en del av en enda mänsklighet - som lever under samma himmel, men med mycket olika villkor? Detta är frågor som Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift på olika sätt arbetar med.

  Det arbete som tidigare skett under namnen Svenska kyrkans mission eller Lutherhjälpen benämndes under ett antal år för Svenska kyrkans internationella arbete. Från den 5 maj 2019 heter det Act Svenska kyrkan. För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Stiftsdirektorn har utfärdat en uppdragsbeskrivning för rådet som du hittar under sidan "Dokument Act Svenska kyrkan".

  Internationella grupper i församlingar

  Det internationella engagemanget i församlingen kan se olika ut, men en framgångsrik form kan vara en internationell grupp. Då kan man tillsammans hjälpas åt att lyfta in det internationella perspektivet i församlingens olika verksamheter och framförallt kan gruppen fånga upp intresset för internationella frågor hos personer knutna till församlingen.

  Gruppens arbete kan utgå ifrån de konkreta frågeställningar som intresserar deltagarna. Personer som är intresserade av att delta i någon påverkanskampanj som Act Svenska kyrkan driver eller under en begränsad tid vid de kampanjperioder som sker under Adventstiden och under Fastan. Gruppen kan hjälpas åt att på olika sätt lyfta in den världsvida kyrkan i församlingens liv och verksamheter, från gudstjänster till barngrupper. 

  Internationellt engagemang

  Svenska kyrkan verkar lokalt men ingår samtidigt i en världsvid kyrka. Det ger oss en på många sätt unik möjlighet att koppla ihop det lokala och globala när vi verkar för hållbara samhällen och en hållbar värld. Läs mer om arbetet

  SKUT – Svenska kyrkan i utlandet

  Svenska kyrkan har också ett annat internationellt uppdrag - att bedriva församlingsverksamhet för svenskar bosatt utomlands. Detta arbete sker genom utlandskyrkan på en lång rad olika platser i världen. För att stödja engagemanget för utlandskyrkan finns också ett råd för detta i Göteborgs stift: SKUT-rådet.

  Vänförsamlingar och vänstift

  Att etablera någon form av vänförsamlingsskap eller kontakt med en annan församling är ett sätt gestalta att vi är en del av en världsvid kyrka. Många församlingar i Göteborgs stift har en sådan kontakt. Göteborgs stift har tre vänstift. 

  Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete​

  Få information från ACT Svenska kyrkan

  För att få information från Kyrkokansliet i Uppsala om Act Svenska kyrkan eller om utlandskyrkan behöver man bli registrerad som något av följande i adressregistret Kyrksam: 

  • "Ombud för utlandskyrkan" 
  • "Ombud för Act Svenska kyrkan" 
  •  "Intresserad av Act Svenska kyrkan"

  Denna registrering görs av den person i församlingen eller pastoratet som har ansvar för adressregistret.

  Skapad:2021-01-26 10:04:00

  För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

  Läs mer om Rådet för Act Svenska kyrkan

  Skapad:2012-06-11 15:08:00

  Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) - ett av våra vänstift.

  Läs mer om Vänstiftet Berlin-Brandenburg

   

  Skapad:2016-11-21 07:26:00

  Genom historien finns det relationer mellan de båda stiften, som gränsar till varandra. Nu har vänskapen formaliserats i ett vänstiftsavtal mellan Borg Bispedømme och Göteborgs stift.

  Läs mer om Vänstiftet Borg

   

  Skapad:2012-06-11 14:20:00

  Det östra stiftet av Evangelical Lutheran Church in Southern Africa ELCSA-ED - ett av våra vänstift.

  Läs mer om Vänstiftet ELCSA-ED (södra Afrika)

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Monica Hellerfjord

  Monica Hellefjord

  Monica Hellerfjord

  031-771 30 35

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anders Stenbäck, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-01-26
  X
  Dokumentid: 754556- Webid: 21093 - Unitid: 9