Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering

  Mallar

  Mall för dokumenthanteringsplaner

   Mallen för lokal och regional nivå är uppdaterad i oktober 2020, mallen för stift är från maj 2018 men är under uppdatering.

  Dokumenthanteringsplanemallarna har flera användningsområden. De ger vägledning i vilken klassificering enligt klassificeringsstrukturen som bör väljas för de vanligast förekommande handlingstyperna i Svenska kyrkans olika verksamheter. Mallarna innehåller också förslag till hanteringsanvisningar för de olika handlingstyperna, exempelvis avseende registrering och förvaring.

  Observera att dokumenthanteringsplanemallarna inte är bestämmelser, utan rekommendationer som har tagits fram med utgångspunkt i gällande bestämmelser om registrering, arkivvård och gallring. Mallarna kan med fördel användas som underlag för enhetens ställningstaganden om hur olika handlingar ska hanteras, exempelvis vilka handlingar som ska registreras eller hållas ordnade på annat sätt och vilken klassificering som ska användas för olika handlingar.

  För de gallringsfrister som framgår i dokumenthanteringsplanemallarna anges vilket stöd för gallring som finns i Svenska kyrkans bestämmelser. Mallarna får också användas för att dokumentera lokala tillämpningsbeslut om gallring enligt SvKB 2019:1.

  Dokumenthanteringsplanemallarna innehåller många av de vanligaste handlingstyperna som förekommer i Svenska kyrkans verksamheter. Mallarna får användas för att fylla på med ytterligare handlingstyper som förekommer i de egna verksamheterna. Enheten tar då själv ställning till vilken av klassificeringarna som ska användas för de tillagda handlingstyperna.

   

  Mallarna uppdateras löpande. Besök den här sidan för senaste version.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Henrik Vitalis, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2021-04-22
  X
  Dokumentid: 1282307- Webid: 1272124 - Unitid: 2147483124