Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering

  Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering

  Svenska kyrkan erbjuder ett gemensamt system som stöder diarieföring, ärende- och dokumenthantering samt ett e-arkiv. De ska stötta dig som arbetar med ärendehantering och arkiv att få ordning och reda och ger en förutsättning för det öppna samtalet och en fri granskning av Svenska kyrkans verksamhet.

   

  Public 360 är Svenska kyrkans gemensamma system för ärendehantering och diarieföring. 

  Nyheter

  Ny version av Public 360
  Idag, måndag den 15 februari, har vi uppdaterat till version 5.7
  Skapad 2021-02-15 16:43 av: Henrik Vitalis
  Ny uppdatering av mallen
  Den nya versionen av mallen för dokumenthanteringsplan är nu uppdaterad med ändringar avseende begravningsverksamheten och kyrkoantikvarisk ersättning.
  Skapad 2020-11-19 08:17 av: Henrik Vitalis

  Från och med 2019 har församlingar, pastorat  och stift möjlighet att ansluta sig till Public 360. Införandet av Public 360 i församlingar och pastorat sker via respektive stift. Den som skulle vilja börja använda Public 360, ska därför ta kontakt med stiftskansliet.

  Om du har allmänna frågor om Public 360, får du gärna kontakta Henrik Vitalis som tillhör systemförvaltningen på kyrkokansliet​.

  Du som behöver support eller vill felanmäla Public 360⁰ vänder dig till kanslistöd. Använd i första hand självserviceportalen https://kanslistod.svenskakyrkan.se/ eller mejla kanslistod@svenskakyrkan.se​

  Diarie- och ärendehanteringssystemet Public 360⁰ erbjuds församlingar och pastorat som använder den gemensamma IT-plattformen (GIP). Public 360⁰ används idag av ca 40 församlingar och pastorat, 12 stiftskanslier och kyrkokansliet på den nationella nivån.

   

   

   

  Med tiden är det meningen att systemen i GADD och andra administrativa system i Svenska kyrkan i största möjliga mån ska kunna utbyta data med varandra. 

   

  Du som arbetar med arkiv och diarium får:   

  • Stöd för snabbare handläggning av ärenden 
  • Mindre administration och pappershantering
  • Ökat inflytande och kontroll vid ärendehantering,  
  • Lättare att söka och hitta ärenden och handlingar som inte längre är arbetsmaterial (historiskt material).
  • Snabbare digitalisering och automatisering av ärendeflöden som idag saknar IT-stöd.

  Den bredare nyttan är:

  • Församlingarna kan lägga större kraft på sin grundläggande uppgift
  • Ökad rättssäkerhet och transparens
  • Minskat personberoende genom erfarenhetsåterföring
  • Enkel och snabb sökning av information oavsett geografiskt läge

   

  X
  Dokumentid: 1272124- Webid: 1272124 - Unitid: 2147483124