Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Analys och forskning

  Analys och forskning

  Här kan du läsa om Svenska kyrkans forskning och forsknings- och analysenheterna. Du får också länkar till aktuella forskningsprojekt och statistik.

  Forskningsenheten

  Vi bedriver strategisk forskning i nära samverkan med universitet och högskolor. Vår forskning befinner sig i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och mellan akademi och samfund. Vi talar därför om samhällsteologi som uttryck för vår forskning.

  Uppgiften är att stödja Svenska kyrkan i dess teologiska och strategiska reflektion över sin identitet och över sin nationella och internationella omvärld. Våra resultat kommuniceras via föreläsningar och publikationer, i vetenskapliga tidskrifter och i bokform.

  Mer information om pågående projekt, publikationer och annan verksamhet vid forskningsenheten hittar du på vår hemsida.

   

  Analysenheten

  På kyrkokansliet finns också en analysenhet. Där arbetar ytterligare forskare med analys av Svenska kyrkans verksamhetsstatistik och undersökningar av olika slag som rör kyrkans verksamhet och medlemsutveckling. Varje år samlar Svenska kyrkan in uppgifter om ekonomi, medlemsutveckling och verksamhet till vår statistikdatabas. ​

  På vår hemsida på intranätet finns också översikter av annan statistik samt generella sidor om statistik, med bland annat artiklar och analyser som har anknytning till Svenska kyrkans statistikdatabas. Det kan röra sig om såväl direkta forskningsrapporter som enskilda församlingars reflektioner över sin statistik.  ​

  Du kan även läsa mer om våra pågående projekt och publikationer på vår hemsida.

   

   

  X
  Dokumentid: 37152- Webid: 37152 - Unitid: 2147483413