Dölj bild

Flerspråkig kyrka

Rapporter och andra skrifter

Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

Enheten för flerspråkighet arbetar med opiononsbildning och utredning. Här finns en lista över rapporter och andra skrifter som enheten och andra samarbetspartners inom minoritetsområdet har gjort.

Rapporter inom minoritetsområdet

Också en del av Kristi kropp
Svenska kyrkan, romer och resande
2017-03-24 10:30
En del av Svenska kyrkan 2016
Kartläggning av det diakonala arbetet på finska och meänkieli - Veera Florica Rajala
2017-01-10 13:11
Aktuella utmaningar för teckenspråkiga
2016-03-18 15:16
En kyrka - många språk
Inspiration och stöd för flerspråkigt församlingsliv
2016-01-22 12:03
Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark - En studie av nationell och internationell rätt september 2015 (pdf, 32 sidor)
Samers rätt att bruka Svenska kyrkans mark
2015-11-24 13:55
Rapport från Ságastallamat
Rapport från Ságastallamat
2015-11-24 13:54
En introduktion till minoritets- och urfolksrättigheter
2015-11-20 16:21
Rättigheter för döva och teckenspråkiga
2015-09-14 16:22
Att åldras värdigt
Att åldras värdigt i det nya hemlandet – utveckling av finsk äldrediakoni i Göteborgs stift 2008-2009
Rohkimainen väitöskirja - Sverigefinsk verksamhet 1945-1967
Sverigefinsk verksamhet, historia 1945-1967
Human Rights Challanges in Sweden 2014
Tio sätt att stärka minoritets och urfolksbarn
Marginalized and Ignored - National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013
Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950
Insatser för att främja och utveckla Svenska kyrkans flerspråkiga arbete KS 120614
Sverigefinnarna och finska språket
Behov av stöd i Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete 2013-2
Rapport efter kartläggning
Inkludering och försoning - En rapport om romer och resande i Svenska kyrkan 2013
Våga vara minoritet
En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012
Kommunikation på mottagarens villkor
1 2 < > 
Redaktör och innehållsansvarig
Sigurdur Hafthorsson, Kyrkoliv och samhällsansvar
Uppdaterad
2016-04-22 13:12
X
Dokumentid: 842279- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488