Dölj bild

Flerspråkig kyrka

Rapporter och andra skrifter

Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

Enheten för flerspråkighet arbetar med opiononsbildning och utredning. Här finns en lista över rapporter och andra skrifter som enheten och andra samarbetspartners inom minoritetsområdet har gjort.

Rapporter inom minoritetsområdet

Också en del av Kristi kropp
Svenska kyrkan, romer och resande
2017-03-24 10:30
En del av Svenska kyrkan 2016
Kartläggning av det diakonala arbetet på finska och meänkieli - Veera Florica Rajala
2017-01-10 13:11
Aktuella utmaningar för teckenspråkiga
2016-03-18 15:16
En kyrka - många språk
Inspiration och stöd för flerspråkigt församlingsliv
2016-01-22 12:03
Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark - En studie av nationell och internationell rätt september 2015 (pdf, 32 sidor)
Samers rätt att bruka Svenska kyrkans mark
2015-11-24 13:55
Rapport från Ságastallamat
Rapport från Ságastallamat
2015-11-24 13:54
En introduktion till minoritets- och urfolksrättigheter
2015-11-20 16:21
Rättigheter för döva och teckenspråkiga
2015-09-14 16:22
Behov av stöd i Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete 2013-2
Rapport efter kartläggning
2015-02-09 11:08
Att åldras värdigt
Att åldras värdigt i det nya hemlandet – utveckling av finsk äldrediakoni i Göteborgs stift 2008-2009
2014-09-29 10:51
Rohkimainen väitöskirja - Sverigefinsk verksamhet 1945-1967
Sverigefinsk verksamhet, historia 1945-1967
2014-09-29 10:49
Human Rights Challanges in Sweden 2014
2014-06-17 09:36
Tio sätt att stärka minoritets och urfolksbarn
2014-04-03 11:19
Sverigefinnarna och finska språket
2014-02-26 12:16
Marginalized and Ignored - National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013
2014-02-26 12:16
Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950
2013-09-25 21:38
Insatser för att främja och utveckla Svenska kyrkans flerspråkiga arbete KS 120614
2013-09-20 08:50
Kommunikation på mottagarens villkor
2013-05-14 11:33
En flerspråkig kyrka
Förslag för Svenska kyrkans policyprogrammet på andra språk än svenska
2013-03-06 17:48
remissammanställning en flerspråkig kyrka - slutversion
2013-03-06 17:47
1 2 < > 
Redaktör och innehållsansvarig
Sigurdur Hafthorsson, Kyrkoliv och samhällsansvar
Uppdaterad
2016-04-22 13:12
X
Dokumentid: 842279- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488