Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Aktuellt

  Här hittar du vad som är aktuellt i den sverigefinska verksamheten.

   

  Kornet lanseras 18 oktober

  Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången skedde 18 oktober 2022. Dessa intranätssidor uppdateras inte längre och stängs i början av 2023. Sverigefinska sidor finns på Kornet under fliken Andra språk.

  Läs mer om Kornet.

  Informationstillfällen inför Kornets lansering

  Finländska studenter läser sin examen i Sverige

  Det finns över 2 000 finländska studenter som läser sin examen i Sverige. Kolla om det finns finska studenter på din ort och fundera därefter om din församling behöver rikta verksamhet även mot dem.

  Samverkan med universitetskyrkan

  Enligt finländska undersökningar har studenternas psykosociala svårigheter ökat. Vad kan din församling göra för finska studenter på din ort? 

  Enligt undersökningarna har finska studenter svårt att anpassa sig i det nya landet, de har hemlängtan och är ensamma. De oroar sig över framtiden och hälften kan inte säga i vilket land de ska söka jobb efter avslutade studier. Lite över hälften (57 %) återvänder till Finland men de har svårare att hitta sin plats i arbetslivet än de som studerat hemma i Finland.​

  Ta kontakt med universitetskyrkans medarbetare på din ort. I samverkan med dem kan ni marknadsföra Sverigefinska telefonjouren (Papu) i deras kanaler. Och kanske göra även något annat.

  Papus kommunikationsmaterial

  Lärosäten

  Här är lista över finländska studenter på olika lärosäten i Sverige under läsåret 2020-2021. Statistiken är sammanställt av Universitetskanslersämbetet och här är den filtrerat mot studerande från Finland.

  Lärosäten och antal finska studenter

  Uppsala universitet  360

  Umeå universitet 319

  Stockholms universitet 308

  Lunds universitet 190

  Göteborgs universitet 182

  Linköpings universitet 130

  Karolinska institutet 118

  Linnéuniversitet 99

  Örebro universitet 97

  Malmö universitet 81

  Mittuniversitet 59

  Kungl. Tekniska högskolan 55

  Stiftelsen Högskolan i Jönköping 48

  Högskolan Dalarna 44

  Mälardalens högskola 40

  Högskolan i Borås 39

  Luleå tekniska universitet 39

  Karlstads universitet 36

  Högskolan i Gävle 34

  Chalmers tekniska högskola 30

  Sveriges lantbruksuniversitet 30

  Högskolan i Skövde 28

  Södertörns högskola 26

  Stockholms konstnärliga högskola 24

  Högskolan Kristianstad 21

  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 21

  Handelshögskolan i Stockholm 20

  Blekinge tekniska högskola 15

  Gymnastik- och idrottshögskolan 15

  Högskolan i Halmstad 15

  Högskolan Väst 9

  Var med på världskartan

  Finlands ev.lut. kyrka har en webbaserad världskarta där man hittar församlingar som har församlingsverksamhet på finska. Kolla att din församling är med och att uppgifterna stämmer. Om inte, rätta till. Kartan uppdateras kontinuerligt.

  Samla in information om din församling genom att svara på frågorna i checklistan och skicka sedan denna information till Raija Tuukkanen.

  Checklista:

  Stift

  Ort

  Församlingens namn eller namn på sverigefinsk församlingsverksamhet

  Postadress

  Besöksadress (där verksamheten sker om det inte är samma som postadress)​​​​​​​

  Sverigefinsk församlingsverksamhet på webben:

  • Webbsida
  • Facebook-sida
  • Instagram-sida
  • YouTube-kanal

  Kort beskrivning av verksamheten (kolla hur Frankfurt har gjort)

  Mer info, här kan det vara:​​​​​​​

  • Andra verksamhetsadresser​​​​​​​
  • Till vem kan man vända sig till vid krissituationer (namn, funktion, telefon, epost) ​​​​​​​​​​

   

  Webbutbildning om nationella minoriteter

  Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tagit fram en grundutbildning om nationella minoriteter.

  I utbildningen får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen utgår från ett rättighetsperspektiv med ett tydliggörande av minoriteternas rättigheter.

  Sprid utbildningen i din församling och använd den själv. Den är delad i olika kapitel​ man kan gå i olika etapper.

  Till utbildningen.

  Nödrop Ukraina, Hätähuuto Ukrainan puolesta

  Someannonser på finska samt affisch i A4

  På finska finns someannonser att ladda ner - två för Instragram och tre för Facebook.

  Affisch i A4 finns även i webbshopen, sökord Ukraina.

  Diakonifokus, diakonalt inspirationsmaterial 

  Sveriges kristna råd producerar vartannat år ett diakonalt inspirationsmaterial utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Innehållet samlas i en materialbank, där alla som arbetar diakonalt i kyrkorna kan hämta material och inspiration för sitt arbete.

  Nu finns ett nytt material tillgängligt för åren 2022 och 2023, denna gång med temat "Livsmod”. Det finns i materialet forskningsbakgrund, litteraturtips och film, liksom metoder för samtal och idéer för praktiskt arbete. Förhoppningen är att materialet ska leda till egna initiativ med arbete för att främja existentiell hälsa och livsmod.

  Som det står i Psaltaren 22:27: "Må ni alltid vara fyllda av livsmod". 

  Kontaktperson för Svenska kyrkan är Jan Sjögerud på Kyrkokansliet.

  Redaktör
  Anna Hellström, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Eeva-Liisa Kettunen, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-10-20
  X
  Dokumentid: 1540423- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488