Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Flerspråkig kyrka

  Välkommen till sidorna om Svenska kyrkans verksamhet på olika språk.  Svenska kyrkan har under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk utöver svenska.  

  Att vara kyrka på olika språk och möta människorna på deras eget språk – folketsspråk/modersmål/hjärtats språk - är en central bärare och förmedlare av den evangelisk lutherska kyrkans liv och tro. Det har Svenska kyrkan gjort sedan reformationen.  

  Sverige är idag ett flerspråkigt land. Fem språk - finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch - utgör nationella minoritetsspråk. Det betyder att dessa språk av hävd använts i Sverige och sedan år 2000 utgör urfolk samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar nationella minoriteter.   

  Den språklag som gäller sedan den 1 juli 2009 fastställer att svenska är huvudspråk i Sverige, stärker teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens ställning. Språklagen från och med januari 2019 förstärker nationella minoriteters rättigheter ytterligare i s k förvaltningsområdena

  Genom invandringen har antalet olika etniska grupper och språk ökat. Vart femte invånare i Sverige är född utomlands. Detta möter många församlingar i sitt arbete bland nya svenskar, asylsökande och arbetskraftsinvandrare. 

  I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext.  Nätverket "Framtiden bor hos oss" består församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer.   

  Svenska kyrkan är en öppen, demokratisk, rikstäckande folkkyrka. Var och en ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande oavsett språklig, kulturell eller nationell bakgrund. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den uppgiften gäller alla församlingar och alla de möter i sin verksamhet. Sidorna på Flerspråkig kyrka samlar aktualiteter, nyheter och verksamhetsstöd till församlingar som möter flerspråkigheten i sin vardag. 

  Välkommen! 

  Predikan på teckenspråk

  Predikan på teckenspråk Foto: Magnus Aronson/IKON

  Skapad:2013-11-13 09:45:00

  Det svenska teckenspråket används idag av ca 30 000 personer, huvudusakligen döva och deras anhöriga. Teckenspråkiga finns över hela landet. Det svenska teckenspråket har en särställning i Sverige genom att människor är beroende av detta språk, till skillnad från andra modersmål.

  Läs mer om Döva och teckenspråk
  Skapad:2020-05-25 16:06:00

  Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form.

  Läs mer om Framtiden bor hos oss
  Skapad:2020-05-25 12:07:00

  Nationella minoritetsspråk i Svenska kyrkan är idag - finska, samiska, meänkieli, och romani chib. Det betyder att dessa språk av hävd använts i Sverige och sedan år 2000 utgör urfolk samer, sverigefinnar, tornedalingar, och romer nationella minoriteter i Svenska kyrkan.

  Läs mer om Nationella minoriteter
  X
  Dokumentid: 25280- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488