Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Flerspråkig kyrka

  Svenska kyrkan firar gudstjänst och utövar själavård på många språk. I vårt uppdrag ingår det att särskilt skydda och främja teckenspråk och de nationella minoritetsspråken. Här finns information och stöd för dig som arbetar i en församling och som möter flerspråkighet i din vardag.

  Att vara kyrka på olika språk och möta människorna på deras eget språk – folketsspråk/modersmål/hjärtats språk - är en central bärare och förmedlare av den evangelisk lutherska kyrkans liv och tro. Det har Svenska kyrkan gjort sedan reformationen. 

  Nationella minoriteter i Sverige

  Sverige är ett flerspråkigt land. Sverige har en språklag som förtydligar svenskans och andra språks ställning i Sverige. Det finns också en minoritetslag som handlar om att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

  Information om språklagen och minoritetslagen på isof.se. 
  Information om minoriteter och minoritetsspråk på minoritet.se  

  Nationella minoriteter i Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan är en öppen, demokratisk, rikstäckande folkkyrka. Var och en ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande oavsett språklig, kulturell eller nationell bakgrund. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den uppgiften gäller alla församlingar och alla de möter i sin verksamhet. 

  I Svenska kyrkan är urfolk samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer nationella minoriteter.

  Formellt sätt hör inte det svenska teckenspråket till nationella minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Därför är det motiverat att även se det svenska teckenspråket som ett minoritetsspråk. 

  Nätverket "Framtiden bor hos oss" 

  Genom invandringen har antalet olika etniska grupper och språk ökat. Vart femte invånare i Sverige är född utomlands. Detta möter många församlingar i sitt arbete bland nya svenskar, asylsökande och arbetskraftsinvandrare. 

  I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext.  Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer.   

  Sidorna på Flerspråkig kyrka samlar aktualiteter, nyheter och verksamhetsstöd till församlingar som möter flerspråkigheten i sin vardag. ​​

  Aktuellt inom flerspråkig kyrka

  Gifta sig och fira gudstjänst på sitt eget språk
  Gifta sig på meänkieli, döpas på sydsamiska eller konfirmeras på finska – från pingstdagen, den 31 maj, är detta möjligt i hela Svenska kyrkan. Då tas kyrkohandboken i bruk på fem nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.
  2020-05-25 11:40
  Bok som berör
  På Tornedalingarnas dag 15 juli lyfter vi åter, den efterlängtade samtalsboken om språk, tro och identitet i Tornedalen – "Ette tohtia olla oma itte".
  2019-07-15 13:43
  Ny sydsamisk bibelöversättning välkomnades
  Söndag 10 februari firades samisk-svensk gudstjänst i Örnsköldsviks kyrka. Under gudstjänsten uppmärksammades särskilt en ny sydsamisk bibelöversättning.
  2019-03-14 15:42
  1 2 3 4 5  ... < > 
  X
  Dokumentid: 25280- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488