Sacer

Sacer är ett nationellt inventarieregister för kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier.

Det nationella inventariesystemet Sacer (uttalas Saker) är ett digitalt hjälpmedel som nationell nivå erbjuder församlingarna för att underlätta vid inventering och kontroll av inventarierna. Systemet är utformat till stor del utifrån Kulturmiljölagen och annan gällande lagstiftning samt föreskrifter som skyddar det kyrkliga kulturarvet.

Kulturmiljölagen har ett särskilt avsnitt som behandlar de kyrkliga inventarierna där det är fastställt att det för varje församling ska finnas en förteckning över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde.

Inventariesystemet Sacer utvecklades för att uppfylla följande önskemål:

 • Att skapa en enhetlig registrering av, i första hand, de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarierna, men även ge möjlighet att registrera andra värdefulla kyrkliga inventarier och viss kyrklig inredning.

 • Inventarieregistret ska underlätta församlingarnas arbete med inventarieförteckningarna och den regelbundna kontrollen, som lagen föreskriver.

 • Inventarieregistret ska kunna föras av personer utan större kännedom om de kyrkliga inventarierna eller av registreringsarbetet.

 • Informationen i registret ska vara tillgänglig för handläggare av kyrkfrågor inom kulturmiljövården.

Därför är Sacer något för dig

Det är inte obligatoriskt för församlingen att använda sig av Sacer men många församlingar har valt att konvertera sina inventarieförteckningar till Sacer då det finns så många fördelar med systemet. 

 Fördelar:

 • Inventarieregistret finns avgiftsfritt som ett gemensamt administrativt system, såsom till exempel kyrkobyggnadsregistret KBR, Kbok och KOB med samma behörighetshantering och säkerhet. (Ev kostnader för konvertering från andra digitala inventariesystem eller överföringskostnader i samband med överföring från manuella register till Sacer får församlingarna dock stå för själva.)     
 • Support ges från kanslistöd som även stöttar alla andra administrativa system inom Svenska kyrkan.
 • Systemet är speciellt utvecklat för Svenska kyrkans behov. Systemet utvecklades först av Västerås stift. 2012 anpassades det till nationell användning inom kyrknätet samt kopplades ihop med KBR och Organisationsregistret och förvaltningen övertogs av nationell nivå. 
 • Hög säkerhet för informationen garanteras genom att systemet finns inom kyrknätet internt eller via vpn.
 • Behörighetstilldelningen sker lokalt, behörighetstilldelningen sker av församlingens/pastoratets (den ekonomiska enhetens) lokala behörighetsadministratör.
 • Organisationsförändringar uppdateras från det nya organisationsregistret Kyrksam.
 • Systemstöd vid inventeringar och kontroller med funktioner som underlättar uppföljningar av inventeringskommentarer.
 • Fungerar som ett bra redskap för kommunikationen mellan församling och stift samt även i kommunikationen med länsstyrelser som i många län tilldelats behörighet till systemet.​


Mer om Sacer

Senaste nytt om Sacer hittar du här:

 

Skapad:2018-02-06 08:59:00

Som ett stöd för stiftens egna utbildare erbjuder nationell nivå regelbundet utbildningar i de gemensamma IT-system som används inom kyrkan. I slutet av januari var det dags att vidga nätverket av utbildare i Sacer, Svenska kyrkans inventarieregister, som sedan kan föra vidare kunskaperna på lokal nivå.

Läs mer om Nätverket av utbildare i Sacer vidgas
Redaktör och innehållsansvarig
Sara Thun, Kyrkokansliet i Uppsala
Uppdaterad
2018-02-01