Foto: Gustaf Hellsing

Kontakta oss

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare och förvaltare av kulturarv. Ägandet är lokalt. Därför riskerar kompetens och utbyte gå förlorat mellan verksamheter. Vi på kyrkokansliets enhet för Fastigheter, Kulturarv och Service har som mål att vara ett nationellt stöd i fastighets- och förvaltningsfrågor. Vi jobbar för ökad samverkan. 

 

Kontakt:

Kontakta oss som jobbar med fastigheter- och kulturarvsfrågor på kyrkokansliet.

Klicka här.

Personalnytt:

Tre nya projektledare med olika fokus på fastighetsfrågor
Sedan november har tre nya medarbetare inom fastighetsområdet börjat på kyrkokansliet. Med erfarenheter från såväl forskningsvärlden som förvaltningsfrågor, blandat med nyexaminerade kunskaper från universitetet, kommer de med olika infallsvinklar för att bidra och göra nytta i det arbete vi har framför oss.
2020-04-14 09:34
”Viktigt att försöka påverka allmänheten att engagera sig”
Sofie Olsson Dahl, ny medarbetare på kyrkokansliet, kommer senast från Gotlands museum och tar bland mycket annat med sig ett stort intresse för konst och medeltiden till kyrkokansliet. En perfekt blandning för rollen som kulturarvshandläggare.
2019-01-28 13:02
Tack och hej, Fredrik Johansson!
I tio år har Fredrik Johansson på ett eller annat sätt arbetat med Svenska kyrkans fastighetshantering. Först inom utlandskyrkan och senare med att bygga upp och styra den nationella nivåns funktion inom området. Men även bra sagor har ett slut, och nu är det dags för Fredrik att ta sig an nya utmaningar. Vi säger tack för allt, och ställer några summerande frågor.
2018-01-31 13:00
Ny på jobbet: Christine Löfvenberg
Säg hej och välkommen till Christine Löfvenberg, ny projektledare på enheten för fastighetsstöd på kyrkokansliet i Uppsala. Hon tar med sig mer än 20 års erfarenhet av arbete med lokalförsörjningsplanering och kommer främst att arbeta med att ge stöd till stiften under införandet av lokalförsörjningsplaner.
2017-05-03 09:58

Foto: Lina Hovling

Hallå där, Helena Hammarskiöld!
Under augusti har hon smugit igång på halvfart men den första september klev hon in på heltid för Leena Seim som gått på föräldraledighet från rollen som kulturarvshandläggare på kyrkokansliet i Uppsala.
2016-09-18 10:20

Foto: Lina Hovling

"Jag planerar starta ett nätverk för unga fastighetsmedarbetare"
Hallå där, Marcus Sydh Göransson, ny lokalstrateg/fastighetsekonom på den nationella nivåns fastighetsenhet. 
2016-02-17 11:28
Hallå där!
Leena Seim, ny kulturarvshandläggare på enheten för fastigheter och kulturarv.  
2015-12-08 15:20
Med PBL och hantverket i bakfickan
Den första september klev Ann-Catrin Johansson in i rollen som handläggare för kulturarvsstöd. Med sin unika bakgrund ska hon nu bli bryggan som låter byggnadsteknik möta historiska kulturskatter i praktiken.  
2015-12-08 15:14
Mikael Karlsson Aili

Foto: Lina Hovling

Hallå där, Mikael Karlsson Aili!
Han är Hakkas-sonen som brinner för de pedagogiska frågorna. I september klev Mikael Karlsson på sitt vikariat som kulturarvshandläggare på Svenska kyrkans nationella nivå.
2015-10-06 10:47

Foto: Kristina Johansson IKON

Nytt på personalsidan
Med ny årstid kommer förändringar. Och enheten för kulturarvsstöd är inget undantag. I höst välkomnar vi en del nya ansikten – men inte minst vill vi passa på att tacka våra fantastiska medarbetare som drar vidare mot nya äventyr.
2015-07-27 15:52
1 2 < > 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Systemunderhåll testttx, Exempel
Uppdaterad
2018-01-29