Foto: Shutterstock

Handböcker och vägledningar

Här hittar du bland annat riktlinjer, handböcker och vägledningar som rör fastigheter och kulturarv.

 

 

 • 1226057

  Praktiskt fastighetsstöd

 • 1226057

  Fastighetsförvaltning

 • 1226057

  Kyrkoantikvarisk ersättning

 • 1226057

  Domstol gav sekretess för kostnadsberäkningar i ansökan om KAE

  Under 2020 har kammarrättsdomar kommit som ger sekretesskydd för detaljerade kostnadsberäkningar i ärenden om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Handlingarna fick sekretesskydd eftersom kyrkan kunde antas lida ekonomisk skada av att lämna ut uppgifterna.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-06