Svenska kyrkans ansvar för en hållbar utveckling

Svenska kyrkan påverkas av sina egna beslut och regelverk, av lagstiftning och av förväntningar från det omgivande samhället. Här kan du läsa om globala och nationella hållbarhetsmål, Svenska kyrkans egna åtaganden och få lästips. 

  • 1226057

    Svenska kyrkans utgångpunkt och ambitioner

  • 1226057

    FN:s hållbarhetsmål

  • 1226057

    Sveriges klimat- och miljökvalitetsmål

Redaktör och innehållsansvarig
89671248-8230-4ebd-b58a-33d89b00349d,
Uppdaterad
2017-05-30