Inköp och ramavtal

Varje år köper Svenska kyrkan in varor och tjänster för ungefär åtta miljarder kronor. Genom ramavtal som sluts av den nationella nivån för hela kyrkans räkning kan vi minska kostnaderna markant samtidigt som kvalitet och funktion säkras. Hållbarhetskrav ställs tidigt i processen.

LÄSTIPS 

Läs mer om hur nationell nivå integrerar olika hållbarhetsaspekter i upphandlingsprocessen och vilka krav som ställs.

Ta del av nationell nivås inköpspolicy som antagits av kyrkostyrelsen och innehåller grundläggande principer om bland annat hållbarhet som kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning.

Här kan du ta del av existerande ramavtal samt pågående och planerade upphandlingar.

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med tillhörande kontraktsformulär med mera. Läs mer om standardavtalen på Sveriges Byggindustriers hemsida

 

Redaktör och innehållsansvarig
Erik Backlund, Fastigheter och kulturarv
Uppdaterad
2017-05-30