Energi

Svenska kyrkans lokaler uppgår till en betydande areal och de flesta av byggnaderna är uppvärmda. För att minska energianvändningens miljö- och klimatpåverkan behöver man arbeta med flera områden. Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken typ av byggnad det handlar om och om byggnaden berörs av kulturminneslagen.

  • 1226057

    Minska mängden uppvärmda utrymmen

  • 1226057

    Energieffektivisera

  • 1226057

    Välj förnybara och miljövänliga energikällor

Redaktör och innehållsansvarig
89671248-8230-4ebd-b58a-33d89b00349d,
Uppdaterad
2017-09-27