• 1226057

  Så ska Storkyrkan rustas till sin forna prakt

  För drygt tio år sedan renoverades Storkyrkan invändigt – och nu är det dags för Stockholms domkyrka att få en omfattande upprustning utvändigt. Inför restaureringen har man gjort en gedigen förstudie, och ambitionen är att återskapa kyrkan till arkitekten Carlbergs gestaltning av den från 1740-talet.

 • 1226057

  Omvärldsbevakning januari 2020

  Ett poddtips om fastighetsförvaltning, ett norskt frukostmöte om hur kyrkan ska hålla öppet och ett samtal om vad som händer med kulturarv i krig. Många och viktiga frågor i januari månads omvärldsbevakning.

 • 1226057

  Så ska Storkyrkan rustas till sin forna prakt

 • 1226057

  Omvärldsbevakning januari 2020

 • 1226057

  Så går det till att söka KAE för nationell kunskapsutveckling

 • 1226057

  Hantverkslaboratoriet sprider kunskap om granhäckar

 • 1226057
  Lorita da Ros Grape, stiftspedagog i Västerås stift, Johan Stråhle, stiftsingenjör i Västerås stift och Nicklas Nyman, chef för fastigheter och kulturarv på Uppsala stift.

  Lokalförsörjningsplanering: stiftens utbildare utbildade

 • 1226057

  Fortfarande möjligt att besvara enkäten om standarder

 • 1226057

  Nu finns en färdig vägledning i lokalförsörjningsplanering

 • 1226057

  Med fokus på det textila kulturarvet