• 1226057

  Beskrivning av hur överlåtelse av kyrkobyggnad ska gå till klar under sommaren 2021

  Den första 1 januari 2022 ska pastorat och församlingar ha möjlighet att ansöka om att överlåta kyrkobyggnader som inte används till trossamfundet Svenska kyrkan. Till slutet av sommaren 2021 är projektgruppens ambition att i samarbete med representanter från stiften ha tagit fram en beskrivning av hur en överlåtelse ska kunna gå till.

 • 1226057

  ”Lokalförsörjningsplanering – ett utmärkt tillfälle att tänka fritt”

  Arbetet med lokalförsörjningsplanering pågår för fullt i landet och med drygt ett år till måldatumet har målsättningar och hela lokalförsörjningsplaner börjat ta form och i vissa fall redan beslutats. I Västerås pastorat har arbetet gett domprost Daniel Eklund många insikter och tankar om framtiden.

 • 1226057

  Beskrivning av hur överlåtelse av kyrkobyggnad ska gå till klar under sommaren 2021

 • 1226057

  ”Lokalförsörjningsplanering – ett utmärkt tillfälle att tänka fritt”

 • 1226057

  Omvärldsbevakning oktober 2020

 • 1226057

  Svenska kyrkans bidrag till kulturen beräknas till miljarder

 • 1226057

  Snart dags att ansöka om nya bidrag för nationell kunskapsutveckling på kulturarvsfronten

 • 1226057

  Se utställningen om Märta Måås-Fjetterström digitalt

 • 1226057

  Med fokus på orgeln i SVT

 • 1226057

  Bidra med klimatsmarta idéer för arbetet med fastigheter