Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Investera i Ethosfonderna

  Ethosfonderna är skäddarsydda, exklusiva fonder för alla Svenska kyrkans enheter. De har tagits fram av nationell nivå, tillsammans med SEB och RobecoSam, utifrån vår finanspolicys krav på etisk och hållbar förvaltning.

  I dagsläget förvaltas drygt 7 miljarder kronor för cirka 250 enheter i Ethosfonderna. Det inkluderar nationell nivå, stift och församlingar, Prästlönetillgångarna,  samt vissa organisationer och stiftelser med anknytning till kyrkan.

  Etiskt, effektivt och enkelt

  Etiskt 

  Fonderna fokuserar på bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Det handlar bland annat om att de ska arbeta strukturerat med miljöfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och bolagsstyrning. Bolagen ska även följa internationella regelverk och normer som finns till för att skydda människor och miljö. 

  Förvaltarna av Ethos fonderna väljer också aktivt in bolag som specifikt bidrar till en mer hållbar utveckling, till exempel genom att ta fram produkter och tjänster för energieffektivisering eller vattenrening. 

  Inga investeringar görs i bolag som tillverkar vapen, tobak, eller pornografi. För bolag med verksamhet inom alkohol och spel ska förvaltaren kunna motivera ett innehav utifrån  samhällsnytta. 

  Fonderna investerar inte heller i bolag som utvinner kol, olja, skiffergas eller oljesand. Istället investerar de i förnybar energi.

  SEB och RobecoSAM har förvaltningsansvaret för fonderna, medan Svenska kyrkan har inflytande över den etiska och hållbara inriktningen.

  Läs senaste hållbarhetsrapporten här:

  Effektivt och enkelt

  • Fonderna har mycket konkurrenskraftiga avgifter som dessutom blir lägre ju mer kapital som kommer in i fonderna. 

  • Inga köp- eller säljavgifter.

  • Alla investerare i fonderna betalar samma förvaltningsarvode oavsett om man har investerat mycket eller lite kapital.

  • Inlösen av fondandelar kan ske dagligen med likvid inom två bankdagar och det finns inget krav på lägsta insättningsbelopp eller placeringsperiod.  

  Vi har tre olika Ethosfonder

  Ethos aktiefond Sverige 

  Ethos aktiefond Sverige  startade 2006 och består av 40 till 60 bolag vars aktier i huvudsak är noterade på Stockholmsbörsen, men även bolag från övriga Norden kan ingå. Fonden hade i oktober 2021 cirka 3,2 miljarder kronor i förvaltat kapital. Förvaltningsavgiften var vid samma tid cirka 0,14 procent.  

  Ethos aktiefond Global 

  Ethos aktiefond Global startade 2011 och har mellan 50 - 60 olika innehav. Den placerar i aktier utgivna av företag på aktiemarknader runt om i världen, förvaltas av RobecoSAM och administreras av SEB. Förvaltat kapital var i oktober 2021 2,0 miljarder kronor. Förvaltningsavgiften var vid samma tid cirka 0,55 procent.

  Ethos räntefond 

  Ethos räntefond  startade 2006 och har 25 till 40 underliggande räntebärande värdepapper nominerade i svenska kronor. Fonden hade i oktober 2021 cirka 2,2 miljarder kronor i förvaltat kapital. Förvaltningsavgiften är för närvarande 0,05 procent.

   

  Så här investerar du i Ethos fonder

  Fyll i denna blankett och kontakta sedan närmaste SEB-kontor som även behöver ha vissa uppgifter som t.ex. firmatecknare om ni är nya investerare i dessa fonder. Använd även denna blankett för köp och säljordrar.

  Kontakter på finansenheten

  Kontakta oss om du har frågor om avtalet och goda råd om Ethosfonderna. 

  Johan Barkfeldt, 018–16 99 83

  Joakim Lindberg,018–16 96 07 

  Kontakt på SEB 

  Specifika frågor om Ethosfondernas  upplägg. 
  InstitutionalClientServices@seb.se

   

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Johan Barkfeldt, Ekonomi- och finansavdelningen
  Uppdaterad
  2022-01-17
  X
  Dokumentid: 27833- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357