Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till per.hardafsegerstad@svenskakyrkan.se,redaktionen@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: