Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till migration@svenskakyrkan.se,anna.karlgren@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: