Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till marie.wildhammar.okker@svenskakyrkan.se,maria.wingard@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: