Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till marie.wildhammar.okker@svenskakyrkan.se,anders.rune@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: