Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till kyrkokansliet.diakoniochvalfard@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: