Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till ekonomi.gbgstift@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: