Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till christine.selse@svenskakyrkan.se,jakob.jarpenmyr@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: