Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till christine.selse@svenskakyrkan.se,anders.quarlzon@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: