Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till christel.tornros@svenskakyrkan.se,emelie.petersson@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: