Kontrollfråga

För att förhindra skräpmejl till Anna.Hellstrom@svenskakyrkan.se,eeva-liisa.kettunen@svenskakyrkan.se ber vi dig att först besvara den här frågan: