Lansering av behörighetswebben

Tekniska problem har medfört att lanseringen av behörighetswebben blev något försenad. Vi planerar att öppna den efter lunch kl. 13:00 imorgon torsdag den 26 september. Länk för att nå systemet hittar du efter lanseringen i listan med inloggningar på denna sida.

Vi vill även passa på att tipsa om e-utbildningen på utbildningsportalen. Kanslistöd har inte möjlighet att hjälpa till med frågor till användare som inte genomgått utbildningen. Vi är därför tacksamma om alla behörighetsadministratörer kan ägna 20 min för att gå igenom den.

Behörighetswebben är nu master för konton (Kontotyp, hemkatalog och de uppgifter som visas i globala adresslistan som namn, telefonnummer och arbetsplatsuppgifter). Om du upplever problem med ditt konto, kontakta Kanslistöd. Under dagen kommer behörighetswebben också bli master för behörigheter. Det kommer innebära en del förändringar, läs om det här.

 

Uppskjuten lansering av behörighetswebben

Arbetet med kvalitetssäkring av data som används av behörighetswebben har blivit försenat pga. tekniska problem. Detta medför att vi blivit tvungna att skjuta på lanseringen av behörighetswebben till torsdag, 26/9.

Vid akuta frågor kontakta Kanslistöd.​

 

En identitet

Som en del i projektet en identitet kommer en ny behörighetswebb att publiceras. Behörighetswebben gör det möjligt för enheter att själva administrera konton, behörigheter, namnbyten samt avsluta konton och behörigheter. Detta gör det lättare för enheter att själva göra förändringar när de önskar utan att vara beroende av Kanslistöd.

Vid lansering av behörighetswebben (vecka 39) kommer det vara möjligt att administrera behörigheter och konton i nya behörighetswebben istället för nuvarande behörighetswebb (GBS) och  beställningsportalen (BAS).

Mer information och svar på de vanligaste frågorna finns i FAQ nedan.

Stopp för ändringar av konton och behörigheter under vecka 36, 37 och 38

Under vecka 36, 37 och 38 kommer de inte gå att göra ändringar på konton, tilldela eller ta bort behörigheter. Detta stopp är nödvädningt för att de konton som finns idag ska kunna läsas över till det nya behörighetssystemet.

Behörigheter som sätts i intranätsadministration i KAP och konton till Flex HRM påverkas inte av detta ändringsstopp.

Vid akuta lägen så kan man kontakta Kanslistöd på 010-18 19 200 knappval 1

Det går fortfarande att byta lösenord under dessa veckor och det kommer att följa med till nya behörighetssystemet.

Beställningar på nya konton eller ändringar på konton som görs i BAS behöver göras före lunch fredagen den 30e augusti för att kanslistöd ska hinna hantera alla beställningar innan vecka 36. 

Användarnamnsbyten går att göra fram till 30e augusti

Behörighetstilldelningar i GBS kan göras fram till torsdagen den 5e september

När det nya behörighetssystemet lanseras 23 september så kan behörighetsadministratören själv skapa konton, avsluta konton, ändra namn på användare. För mer information om allt som behörighetsadministratören kommer kunna göra hittar man i utbildningen för behörighetsadministratörer som publiceras i utbildningsportalen vecka 36. 

 


Viktiga datum i samband med lansering

 

Utbildning

Utbildningen för det nya behörighetssystemet kommer att ske i form av en e-utbildning.

Måndag vecka 36 kommer det att publiceras en ny utbildning för behörighetswebben för behörighetsadministratörer i utbildningsportalen

 

 

Vad förändras med behörighetswebben