En identitet

Som en del i projektet en identitet kommer en ny behörighetswebb att publiceras. Behörighetswebben gör det möjligt för enheter att själva administrera konton, behörigheter, namnbyten samt avsluta konton och behörigheter. Detta gör det lättare för enheter att själva göra förändringar när de önskar utan att vara beroende av Kanslistöd.

Vid lansering av behörighetswebben (vecka 39) kommer det vara möjligt att administrera behörigheter och konton i nya behörighetswebben istället för nuvarande behörighetswebb (GBS) och  beställningsportalen (BAS).

Mer information och svar på de vanligaste frågorna finns i FAQ nedan.

Stopp för ändringar av konton och behörigheter under vecka 36 och 37

Under vecka 36 och 37 kommer de inte gå att göra ändringar på konton, tilldela eller ta bort behörigheter. Detta stopp är nödvädningt för att de konton som finns idag ska kunna läsas över till det nya behörighetssystemet.

Behörigheter som sätts i intranätsadministration i KAP och konton till Flex HRM påverkas inte av detta ändringsstopp.

Vid akuta lägen så kan man kontakta Kanslistöd på 010-18 19 200 knappval 1

Det går fortfarande att byta lösenord under dessa veckor och det kommer att följa med till nya behörighetssystemet.

Beställningar på nya konton eller ändringar på konton som görs i BAS behöver göras före lunch fredagen den 30e augusti för att kanslistöd ska hinna hantera alla beställningar innan vecka 36. 

Användarnamnsbyten går att göra fram till 30e augusti

Behörighetstilldelningar i GBS kan göras fram till torsdagen den 5e september

När det nya behörighetssystemet lanseras 23 september så kan behörighetsadministratören själv skapa konton, avsluta konton, ändra namn på användare. För mer information om allt som behörighetsadministratören kommer kunna göra hittar man i utbildningen för behörighetsadministratörer som publiceras i utbildningsportalen vecka 36. 

 


Viktiga datum i samband med lansering

 

Utbildning

Utbildningen för det nya behörighetssystemet kommer att ske i form av en e-utbildning.

Måndag vecka 36 kommer det att publiceras en ny utbildning för behörighetswebben för behörighetsadministratörer i utbildningsportalen

 

 

Vad förändras med behörighetswebben?
FAQ 

Vi har en ny medarbetare som behöver ett e-postkonto
Behörighetsadministratören på enheten skapar kontot i behörighetswebben.

Vi har en medarbetare som behöver uppdatera de uppgifter som visas i globala adresslistan
Medarbetaren kan själv uppdatera arbetsplatsuppgifter i behörighetswebben. Uppgifterna kan även uppdateras av behörighetsadministratören.

Vi har en medarbetare som har bytt namn
Medarbetaren kan själv ansöka om att få sitt namn ändrat i behörighetswebben. Behörighetsadministratören godkänner ändringen och därefter genereras en ny e-postadress. Behörighetsadministratören kan också ändra namnet direkt i behörighetswebben. Tidigare e-postadress blir sekundär e-postadress.

Användarnamnet ändras inte när e-postadressen ändras. Det är inte möjligt att ändra användarnamn.​

Vi har en medarbetare som har slutat
Behörighetsadministratören avslutar kontot i behörighetswebben. Om medarbetaren har tjänst i annan enhet ska kontot flyttas, kontakta Kanslistöd.

Vi har en medarbetare som ska byta arbetsgivare, jobba i ett annat pastorat/församling/stift
Behörighetsadministratören tar bort de resurstilldelningar/behörigheter som medarbetaren har i den/de enheter behörighetsadministratören administrerar. Behörighetsadministratören kontaktar sedan Kanslistöd för flytt av konto.

Vi har en medarbetare som ska vara tjänstledig/föräldraledig och inte ha tillgång till sitt konto under tiden
Behörighetsadministratören inaktiverar kontot i behörighetswebben. När medarbetaren åter är i tjänst aktiverar behörighetsadministratören kontot igen.

Vi har en medarbetare som ska ha en annan kontotyp
Behörighetsadministratören byter kontotyp i behörighetswebben.

Vi har en medarbetare som glömt sitt lösenord
Medarbetaren går till https://losenord.svenskakyrkan.se/ och klickar på Glömt lösenord. Detta förutsätter att mobilnummer registrerats för lösenordsåterställning. Om mobilnummer inte är registrerat kan behörighetsadministratören registrera mobilnummer för användaren i behörighetswebben. När numret är synkat kommer medarbetaren att kunna återställa sitt lösenord. Om det är akut med nytt lösenord, kontakta Kanslistöd.

Vi har en medarbetare som ska ha behörighet till gemensamma system
Behörighetsadministratören tilldelar behörigheten i behörighetswebben.

Vi har en medarbetare som inte längre ska ha behörighet till gemensamma system
Behörighetsadministratören tar bort behörigheten i behörighetswebben.

Vi behöver veta vilka som har konton i vår enhet
Behörighetsadministratören kan se dessa i en vy i behörighetswebben. Det går också att ta ut en rapport som visar vilka som har konton på enhet och med vilken kontotyp.

Vi behöver veta vilka som har behörigheter till gemensamma system i vår enhet
Behörighetsadministratören kan se dessa i en vy i behörighetswebben. Det går också att ta ut en rapport som visar vilka som har behörigheter på enhet och vilka behörigheter.