Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Yammer

  Yammer ger dig möjlighet att nätverka och bygga communitys utifrån intresseområden.

  Yammer i relation till andra kända verktyg

  Skillnaden mellan Yammer och Facebook är att Yammer är internt/inomkyrkligt. Svenska kyrkan äger innehållet och säkrar att det bevaras i godkända former.

  Skillnaden mellan Yammer och Teams är att Teams är för arbetsgrupper med ett gemensamt syfte och en förväntan på ett samarbete som kommer se likartat ut över tid. Yammer är snarare nätverksbaserat, en intressesammanslutning och har generellt fler medlemmar än ett team.Teams kan liknas med mötesrummet i digital form medan Yammer är korridoren eller det öppna landskapet där du snabbt kan vända dig till en kollega trots att ni inte möts i de formella arbetsflödena. 

  Fäst Yammer i Teams

  Du hittar redan nu en ingång till Yammer direkt ifrån Teams. Ingången heter Microsoft Viva Engagemang.

  Skapa Yammercommunity (nätverk)

  Innan du skapar en Yammercommunity bör du se över de som redan finns för att säkerställa att det inte redan finns ett nätverk för ditt syfte.

  Syftet och reglerna användarna förväntas följa med nätverket ska framgå tydligt och ägaren ansvarar för att det uppdateras vid behov. Som ägare ansvarar du också för att moderera så att syftet upprätthålls och en god kollegial arbetston hålls. Ägaren ska också godkänna medlemmar i de fall där Yammercommunityn är stängt vilket de endast bör vara i de fall det är avgörande för att uppnå syftet med communityn. I öppna communities ansluter medlemmarna utan att först godkännas.

  Varje Yammercommunity ska ha minst två ägare men du bör inte sätta alla medlemmar som ägare. 

  Skapa ett yammernätverk.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-09-14
  X
  Dokumentid: 1512159- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042