Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Utbildningar i Microsoft 365

  Här hittar du utbildningsmaterial som om hur du kan samarbeta, kommunicera och arbeta i Microsoft 365. Här finns också länkarna till webbinarierna varje enhet rekommenderas ta del av under införandet av Microsoft 365.

  Det finns mycket utbildningsmaterial för att stötta dig i att komma igång med Microsoft 365. Förutom webbinarier och möjlighet att köpa in lärarledda utbildningar finns det material i Utbildningsportalen och diverse lathundar här på intranätet. 

  Gå direkt till webbinarierna för dig som ansluter till gemensamma it-plattformen (Gip) och Microsoft 365 samtidigt.

  E-utbildning​ i Utbildningsportalen

  I Utbildningsportalen finns det e-utbildningar om Microsoft 365, anpassade till Svenska kyrkans användarregler. E-utbildningarna är textade. 

  Läs om innehållet i e-utbildningarna.

  Microsoft 365 innehåller inspelade webbinarier, länkar till Microsofts sidor om Office-programmen och en e-utbildning där du lär dig steg-för-steg.
  E-utbildningen innehåller flera korta filmer. De första delarna är gemensamma. Sedan väljer du spår baserat på vilken miljö du arbetar i. De fyra spåren är Skrivbordsapparna, Webbläsaren, Mobilen och Fjärrskrivbordet.

  Microsoft 365 - mini är en förkortat version av Microsoft 365. Den riktar sig till dig som endast använder Microsoft 365 i mobilen eller i en webbläsare.  

  Inspelade utbildningar till anslutande enheter

  Tillhör du en församling, eller ett pastorat eller stift som kombinerar införandet av Microsoft 365 samtidigt som du ansluter till den gemensamma it-plattformen (GIP) finns en annan serie utbildningar. Gå direkt till de inspelade Microsoft 365 utbildningarna för kombinerat Gip- och Microsoft 365-införandet

  Du som tillhör en församling eller ett pastorat där ni ansluter till Microsoft 365 utanför den gemensamma it-plattformen kommer att använda en licens som ger behörighet till Microsoft 365 i mobil, surfplatta och på webben via office.com. Då passar utbildningsflödet

  1. Utbildning ett: Bakgrund och förberedelser
  2. Utbildning tre: Migrering för användare av mobil eller webbläsare. 

  Varje stift, pastorat eller församling som ansluter till Microsoft 365 får en serie inspelade utbildningar för att stötta under införandet och för att underlätta att komma i gång med de nya arbetssätten.

  Rekommendationen är att kalla till ett möte på cirka en timme där du ser utbildningarna tillsammans med dina kollegor. Det har visat sig givande att dels kunna lyfta frågor och ha möjlighet att påbörja en diskussion av vad detta betyder för arbetslagen lokalt. Om det dyker upp frågor du som mötessamordnare själv inte har svaren på, ställ dem i införandeteamet så bidrar projektet med stöd och svar.

  Utbildningarna är framtagna utifrån användarnas huvudsakliga digitala arbetsverktyg, det vill säga utifrån användarupplevelsen på tunn klient, bärbar- eller stationär dator och de som primärt arbetar från telefon eller webbläsare, exempelvis förtroendevalda. För att få så mycket som möjligt ut av utbildningarna rekommenderar vi att de ses i numerisk ordning, undantaget Utbildning två: Lansering som enbart riktar sig till användare av en bärbar- eller stationär dator.  

  Utbildning ett: Bakgrund och förberedelser (27 minuter)

  Utbildning ett riktar sig till alla användare som ska ansluta till Microsoft 365 på din enhet, oavsett huvudsakliga digitala arbetsverktyg, och bör ses med så god framförhållning som möjligt till milstolpen lansering. Utbildningen fokuserar på att ge

  • bakgrund till den utvecklade digitala arbetsplatsen
  • information om organisatoriska team och Kornet, Svenska kyrkans nya gemensamma intranät
  • en rimlig förväntat om vad som kommer hända härnäst

  Utbildning ett: Bakgrund och förberedelser, 27 minuter

  Utbildning två: Lansering (bärbar- och stationär dator) (8 minuter)

  Utbildning två riktar sig enbart till de användare som huvudsakligen använder en bärbar- eller stationär dator. Den bör ses ett par dagar före, alternativt i direkt anslutning till milstolpen lansering. Utbildningen finnehåller 

  • repetition från Utbildning ett
  • fyra saker att göra vid lansering

  Utbildning två: Lansering (bärbar- och stationärdator), 8 minuter

  Utbildning tre: Migrering

  Utbildning tre bör ses i direkt anslutning till milstolpen migrering och innehåller information relevant för respektive målgrupp bland annat

  • säker inloggning
  • e-posten
  • fjärrskrivbordet som ersätt GIP3-skrivbordet
  • filer och OneDrive

  Utbildningen är framtagen i tre olika versioner beroende på vilken digital utrustning använd

  Utbildning fyra: Teams

  Teamsutbildningen passar bäst efter Utbildning tre: Migrering. Under utbildningen får du lära dig om Teams. Både om

  • individuella chattar, kalender, möten osv och
  • gemensamma delar, arbetsgrupper, chattrådar och delade filer.​

  Teamsutbildningen som innehåller moment som endast är möjliga efter migreringen, 53 minuter

  Utbildning fem: Förändrat arbetssätt

  Utbildningen fem passar bäst att gå efter Utbildning fyra: Teams. Här får du veta mer om möjligheterna i OneDrive och hur du det påverkar ditt arbete med dokument och filer. Detta kommer förändra ditt arbetssätt. 

  Förändrat arbetssätt som främst handlar om filhantering innehåller också moment som endast är möjliga efter migreringen.

  Utbildning sex: Det som skiljer Microsoft 365 åt på webben och i mobilen

  Utbildningen sex fokuserar på de konkreta skillnaderna i Microsoft 365 som webb- och mobilappar jämfört med hur applikationerna fungerar direkt i datorn. Du får lära dig mer om 

  • office.com,
  • Teams i webben och mobilen samt
  • Outlook i webben och mobilen. ​

  Utbildningen om Microsoft 365 och vad som specifikt gäller i webben och mobilen, bör läggas sist i serien med utbildningar eftersom fokus är på vad som är annorlunda än hur det fungerar i datorn

  Inspelade utbildningar i Microsoft 365 i kombination med införandet av den gemensamma it-plattformen

  Varje enhet som ansluter till GIP och med det även får Microsoft 365 får en serie inspelade utbildningar för att stötta under införandet och för att underlätta att komma i gång med de nya arbetssätten.

  Rekommendationen är att kalla till ett möte på cirka en timme där ni ser utbildningarna tillsammans. Det har visat sig givande att dels kunna lyfta frågor och ha möjlighet att påbörja en diskussion av vad detta betyder för arbetslagen lokalt. Om det dyker upp frågor du själv inte har svaren på, ställ dem i införandeteamet så bidrar projektet med stöd och svar.

  Tillfällena är relativt fristående men för att få ut så mycket som möjligt av varje tillfälle är det bäst om din enhet planerar in att köra dem i ordningen Inspirationsföreläsning, Grundutbildning, Teams, Förändrat arbetssätt och Webb och mobil. ​

  Baspresentationen

  Baspresentationen är anpassad för att passa som bäst någon vecka innan en enhet har sin lansering. Under denfår du ta del av en presentation om Microsoft 365 - en del av Svenska kyrkans utvecklade digitala arbetsplats under vilken du får information om 

  • vad Microsoft 365 är och hur det hänger ihop
  • hur vi som jobbar i Svenska kyrkan har användning av det
  • hur det är lika och skiljer sig från det vi haft tidigare och
  • var du hittar mer information.

  Baspresentationen att titta på inför lanseringen

  Grundutbildningen

  Grundutbildningen går igenom steg en användare kan göra först efter att enheten migrerats. Den passar därför bäst att gå i anslutning till migreringen. Under webbinariet får du lära dig mer om   

  • hur du kommer igång och genomgång av inloggning
  • var du hittad vad och
  • var du kan få mer information

  Grundutbildningen som bör ses efter lanseringen 

  Teamswebbinariet

  Teamsutbildningen passar bäst efter grundutbildningen. Under webbinariet får du lära dig om Teams. Både om

  • individuella chatter, kalender, möten osv och
  • gemensamma delar, arbetsgrupper, chattrådar och delade filer.​

  Teamsutbildningen som innehåller moment som endast är möjliga efter migreringen

  Förändrat arbetssätt

  Webbinariet passar bäst efter teamsutbildningen. Här får du veta mer om möjligheterna i OneDrive och hur du det påverkar ditt arbete med dokument och filer. Detta kommer förändra ditt arbetssätt. 

  Förändrat arbetssätt som främst handlar om filhantering innehåller också moment som endast är möjliga efter migreringen.

  Det som skiljer Microsoft 365 åt på webben och i mobilen

  Webbinariet fokuserar på de konkreta skillnaderna i Microsoft 365 som webb- och mobilappar jämfört med hur applikationerna fungerar direkt i datorn. Du får lära dig mer om 

  • office.com
  • Teams i webben och mobilen samt
  • Outlook i webben och mobilen. ​

  Utbildningen om Microsoft 365 och vad som specifikt gäller i webben och mobilen, bör läggas sist i serien med webbinarer eftersom fokus är på vad som är annorlunda än hur det fungerar i datorn

  Mini - Utbildning för dig som endast ska använda webben och mobilen 

  Mini är ett nytt webbinarium som tagits fram under september 2021 efter önskemål om en utbildning för till exempel förtroendevalda och andra användare som inte har Gip eller ett konto där Officepaketet laddas ner till datorn. Detta är alltså en begränsad version för de som inte sitter så mycket vid datorn i sin roll. 

  Fördelen med detta webbinarium är att det kan ersätta allt från grundutbildningen och framåt och endast föregås av baspresentationen. Webbinariet är uppdelat till två delar som antingen kan ses separat eller i en följd. 

  Miniwebbinariets första del med fullt fokus på att arbete Microsoft 365, endast i webben och mobilen. I första delen får du en introduktion av Microsoft 365, en inblick i OneDrive, Teams och Outlook i din webbläsare och information om vidare utbildning och stöd. 

  Miniwebbinariets andra del med fullt fokus på att arbete Microsoft 365, endast i webben och mobilen. I andra delen fokuserar genomgången på OneDrive, Teams och Outlook i din mobil eller surfplatta. 

  Länkar till Microsofts utbildningar

  Filmerna är på engelska men du kan välja textning på svenska genom att klicka på pratbubblan under filmerna.

  Grunderna i Microsoft 365

  Utbildningscenter för Microsoft 365

  Lär dig samarbeta och kommunicera​ i Teams.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lena Mattsson, Avdelningen för gemensamma funktioner
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-03-10
  X
  Dokumentid: 1462458- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042