Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Spårbarhet, uppdateringar och standardisering

  Spårbarhet, en tydligare händelseöversikt, är en stor styrka med Microsoft 365, vem gjorde vad, när gjordes det och vad påverkades. Spårbarheten är en viktig del i arbetet med att säkerställa att rätt information når rätt person vid rätt tillfälle.

  Microsoft 365 gör det lätt, och framförallt lättare än tidigare, att följa händelseförlopp. Detta kan förstås användas reaktivt i så kallad logg- och händelseuppföljning, men även proaktivt. Genom att granska pågående händelser kan Microsoft 365 varna, föreslå och också vidta åtgärder om ett misstänkt händelseförlopp identifieras.

  Svenska kyrkan arbetar noggrant med att bevara den personliga integriteten. Vem som helst kan inte se vem, vad och när. Likväl utgör spårbarheten och övervakningen en mycket viktig del i att identifiera brister och kunna vidta åtgärder i tid där det behövs.

  ​Kontinuerlig uppdatering och jämförelsemöjlighet

  Microsoft 365 är en tjänst, inte ett system, applikation eller program som Svenska kyrkans installerar och uppdaterar. Det är en av världens mest använda IT-tjänster. En stor fördel med detta är att Svenska kyrkan sällan behöver uppfinna egna lösningar och inte heller har möjlighet till speciallösningar. Ur säkerhetsmässiga synvinkel är just frånvaron av speciallösningar och en högre grad av standardisering en stor styrka med Microsoft 365.​

  Användningen av Microsoft 365 är global med växande mängd av kunder. Krav ställs på ny funktionalitet med bibehållen eller ökad säkerhet. Microsoft behöver hålla tjänsten uppdaterad och aktuell, både funktionsmässigt och säkerhetsmässigt, för att kunderna ska stanna kvar. Svenska kyrkan får med tjänsten Microsoft 365 en möjlighet att hålla tjänster och system aktuella, uppdaterade och säkra.

  Standardisering

  Den kontinuerliga uppdateringen och standardiseringen skapar också möjlighet till jämförelse med andra. Svenska kyrkan kan tack vare detta utvärdera varför inställningarna i vår tjänst skiljer sig från andra inom samma land, med liknande organisationsform och liknande personuppgiftshantering. Sammantaget bidrar det till att Svenska kyrkan tar aktiva beslut kring säkerheten i Microsoft 365 och för sin informationshantering.

  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  David Axelson-Fisk, Digital arbetsplats
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-07-03
  X
  Dokumentid: 1502566- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042