Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Förbud mot lagring av information som omfattas av själavårdssekretess

  Information som omfattas av själavårdssekretess enligt kyrkoordningens 54 kap §1 får inte lagras i publika molntjänster, som till exempel Office 365.

  Rättsutredning kring Office 365 och publika molntjänster konstaterar att det vid användning av Office 365 finns en risk för ofrivillig utlämnade/röjande av information som normalt ska sekretessklassas. Sannolikhet att risken inträffar bedöms som låg, men konsekvenserna skulle kunna bli omfattande för både individer och organisationen. Detta gäller i synnerhet för information som faller in under begreppet ”själavårdssekretess”.

  I praktiken innebär beslutet ingen skillnad jämfört med tidigare. Information som faller in under begreppet ”själavårdssekretess” ska inte heller fortsättningsvis hanteras eller sparas på ett sådant sätt att informationen riskerar att röjas.

  Kyrkoordning och beslut om sekretess

  Kyrkoordningens 54 kap. beskriver Svenska kyrkans sekretessgrunder, alltså de grunder som kan och ska användas för att förhindra utlämnande av viss information. Ett sådan grund är § 1, ”Själavårdsekretess”.

  Förbud gäller mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en biskop eller präst under bikt eller enskild själavård. Förbud gäller också mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en diakon under enskild själavård. (SvKB 2004:9; 2011:4)

  Tystnadsplikten för präster finns i Svenska kyrkans stadgar, kyrkoordningen 31 kap 9 §. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. En präst får inte heller kallas att vittna i rättegång om sådant som prästen har fått veta under bikt eller enskild själavård. 

  Utredning om sekretess i det digitala

  Titta på Svenska kyrkans utredningar 2010:3 Ett skyddat rum – tystnadsplikt i Svenska kyrkan som redogör för problemställningar och tolkningar kring själavård och sekretess över såväl internet som genom e-post. Tolkningen får sägas vara att även denna form av själavård bör falla in under samma sekretessgrund och informationen som hanteras bör skyddas på likvärdigt sätt. Detta inkluderar bland annat undantag från diarieföring för handlingar med själavårdsinnehåll.

  Du kan läsa mer om tystnadsplikt i Svenska kyrkan på webben.

  Vid oklarheter, samråd med din chef.

  Informationssäkerhet och dataskydd

  Ett system är aldrig säkrare än hur det används. Lär dig att hantera personuppgifter och information korrekt baserat på Svenska kyrkans dataskydd.

  I Utbildningsportalen finns utbildningar om informationssäkerhet samt GDPR och dataskyddsförordningen

  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  David Axelson-Fisk, Digital arbetsplats
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-07-03
  X
  Dokumentid: 1461870- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042