Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Projektet utveckling av digital arbetsplats

  Det ska bli enklare att arbeta effektivt i Svenska kyrkan. Vi ska kunna mötas även om det geografiska avståndet är stort. Projektet Utveckling av digital arbetsplats tar fram enkla och säkra verktyg som ger det digitala stöd vi behöver..

  Anställda, förtroendevalda och volontärer i Svenska kyrkan behöver tillgång till effektivt digitalt stöd. Det kan hjälpa oss fokusera på våra egentliga uppgifter och uppdrag, och minska risken för till exempel tidsödande administration och dyra resor. 

  Nu ska kyrkan bli effektivare

  Projektet Utveckling av digital arbetsplats i uppdrag att möta behovet av effektivt digitalt stöd. Projektet ska göra dessa verktyg och tjänster tillgängliga så att vi kan förändra våra arbetssätt för att bidra till att kyrkans verksamhet på sikt blir mer framgångsrik. 

  Projektet ska i ett första steg skapa förutsättningar för mer samarbete mellan medarbetare, till exempel genom att vi har tillgång till samma verktyg för chatt, videosamtal och fildelning.  

  Digitalisering främjar verksamheten - och medför flera goda effekter

  Projektet utgår från att vi behöver kombinera nya programvaror med nya arbetssätt. Projektet ska också väcka engagemang för ökad effektivitet och en arbetarkultur som anammar digitalisering. 

  Den digitala arbetsplatsen ska vara trygg och säker

  Verktyg och tjänster som ska finnas på en utvecklad digital arbetsplats, ska vara enkla att använda. Det ska vara lät att göra rätt och svårt att göra fel. 

  Den digitala arbetsplatsen ska präglas av god och hög informationssäkerhet och det ska vara fokus på den personliga integriteten, bland annat genom att vi är noggranna med GDPR. Detta ska göra oss användare trygga. 

  Vi får mer kontakt med kollegor i organisationen

  Undersökningar har visat att många av oss som verkar i Svenska kyrkan upplever att vi är ganska ensamma i vår roll eller våra arbetsuppgifter. Med hjälp av den utvecklade digitala arbetsplatsen ska vi lättare få kontakt med kollegor i andra delar av organisationen. 

  Kyrkan följer med i utvecklingen

  För att Svenska kyrkan ska fortsätta vara relevant i samhället - både som medlemsorganisation och för oss som medarbetare, behöver kyrkan utvecklas och följa med i sin tid. Den digitala kompetensen som är självklart i resten av samhället, måste också vara självklart i Svenska kyrkan. 

  Med digitala verktyg blir verksamheten mer klimatsmart

  Svenska kyrkan vill ta ansvar för skapelsen och sätter därför hållbarhetsfrågorna högt. Om vi nyttjar digitala verktyg kan vi samla och möta varandra, samtidigt som vår verksamhet blir allt mer klimatsmart och kostnadseffektiv. 

  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-09-29
  X
  Dokumentid: 1448993- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042