Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Personuppgiftshantering och övervakning i och med Microsoft 365

  Svenska kyrkan bestämmer i begränsad utsträckning var informationen i Microsoft 365 lagras fysiskt. Det som är avtalat är att uppgifterna lagras på servrar i Europa och hålls tillgängliga i ett publikt moln, Microsoft Azure. 

  Beslutet om övergång till Microsoft 365 har föregåtts av en rättsutredning som analyserat dels om det är

  • legalt möjligt att lagra känsliga personuppgifter i det publika molnet 
  • legalt möjligt att lagra information som omfattas av sekretess och förbud mot att röja uppgift i det publika molnet.

  Rättsutredningen kom fram till att själavårdssekretess (KO 54 kap. 1 §) inte får lagras i det publika molnet men att det var möjligt att lagra övrig information där, om tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtogs. 

  För att bidra till tillräckliga säkerhetsåtgärder och för att följa Svenska kyrkans informationssäkerhetspolicy kommer Microsoft 365 att övervakas.Syftet med övervakningen är alltså att förhindra säkerhets- och personuppgiftsincidenter och policyöverträdelser.  Den information som lagras i Microsoft 365 kan i vissa situationer också komma att lämnas ut. Detta sker då i första hand mot bakgrund av reglering i lag eller kyrkoordningen. 

  Nuvarande bedömning baseras till viss del på att informationssäkerheten är högre i Microsoft 365 än den var i tjänsterna som användes tidigare. På kyrkokansliet pågår dock ett kontinuerligt arbete med att ytterligare stärka säkerheten inom Microsoft 365. Det pågår även omvärldsbevakning av det juridiska läget avseende dataskyddsförordningen. Skulle kyrkokansliet hitta skäl att ändra sin bedömning gällande användningen av Microsoft 365 kommer detta att kommuniceras.​

  Har du frågor som relaterar till hanteringen av personuppgifter vänd dig i första hand till ditt dataskyddsombud. 

  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  David Axelson-Fisk, Digital arbetsplats
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-08-17
  X
  Dokumentid: 1468452- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042