Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Organisatoriska team

  Alla ekonomiska enheter (stift, pastorat och församlingar) som får tillgång till Microsoft 365 får ett organisatoriskt team i Teams. Syftet med det teamet är att vara din huvudsakliga kanal för intern kommunikation.

  Titta gärna på introduktionsfilmen inför att jobba i organisatoriska team.

  Flytta in i organisatoriska teamet är sidan för dig som ska arbeta med att bygga upp teamet

  De organisatoriska teamen kommer med fyra kanaler:

  • Allmänt där kan interna nyheter publiceras snabbt och smidigt av vem som helst eller styras upp och paketeras mer formellt för till exempel ledningskommunikation. 
  • Dialog är uppsatt för att främja samarbetet mellan kollegor i de tdagliga arbetet. 
  • Ekonomi är förskapad med tanke på hur tydligt det varit att nästan alla som haft lokala sidor på nuvarande intranät haft mycket innehåll kring ekonomiska frågor. 
  • Möten kan användas för at kalla till möten, dela filer från möten, planera möten eller annat. 

  Alla kanaler utom Allmänt kan tas bort eller ges nya namn. Ägarna till teamet kan också lägga till nya kanaler vid behov.

  Det organisatoriska teamet kommer utan innehåll och har endast de förskapade kanalerna. Den lokala behörighetsadministratören har alltså möjlighet att direkt ta bort om några användare inte ska vara med där redan innan teamet börjar fyllas med innehåll.

  Medarbetare får automatiskt tillgång till teamet

  Ett vanligt team har en manuell hantering av medlemmar. Ett organisatoriskt team har automatisk hantering av medlemmar via behörighetswebben.

  Ett organisatoriskt team har

  • som vanligt två ägare vars behörighet beställs via kanslistöd
   Kontakta kanslistöd
  •  medlemmar vars behörighet enbart styrs via behörighetswebben
  • automatiskt behörighet till alla användare med DA-konto i en församling, ett pastorat eller stift
  • upplägget för väsentligt mindre arbetsinsats gällande medlemmar.

  Medarbetare som börjar i församlingen, pastoratet eller stiftet läggs automatiskt till i det organisatoriska teamet. På samma sätt tas hen också automatiskt bort från det organisatoriska teamet när hens anställning avslutas.

  Viktigt att behålla namnet på teamet

  För att kopplingen mellan behörighetswebben och teamet ska fungera är det viktigt att teamet behåller det namn det fick när det skapades.

  Medlem i flera organisatoriska team

  Den automatiska funktionen gäller för användarens huvudsakliga arbetsplats. För att de som är anställda på flera enheter ska få tillgång till alla organisatoriska team de har behov av behöver administratören lägger till den användaren i behörighetswebben.​

  Förtroendevalda och frivilliga med DA-konto

  Alla användare i stiftet, pastoratet eller församlingen med kontotypen DA i Microsoft 365 läggs till i det organisatoriska teamet. Förutom anställda kan det vara till exempel förtroendevalda. Om dessa inte ska ha tillgång till teamet behöver behörighetsadministratören ta bort behörigheten till teamet i behörighetswebben för de här användarna.​

  Om förtroendevalda inte ska vara med i det organisatoriska teamet kan den som har behörighet i behörighetswebben gå in och ta bort dessa användare från och med dagen innan lanseringen. På detta sätt kommer de aldrig med i teamet och slipper få ett e-postmeddelande om att de lagts till bara för att upptäcka att de plockats bort. 

  Nya förtroendevalda

  Nya förtroendevalda läggs upp i behörighetswebben av behörighetsadministratören, precis som vilka användare som helst. Om ert organisatoriska team enbart ska vara tillgängligt för anställda får alltså nya förtroendevalda aldrig tillgång till det, eftersom administratören kan göra de inställningarna redan när användarna läggs upp i behörighetswebben.

  Mer om olika licenser för Microsoft 365

  Följ guiden för att lägga till eller ta bort medlemmar i den dynamiska gruppen som styr vlika som blir medlemmar i teamet

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-04-25
  X
  Dokumentid: 1545006- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042