Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Nya intranätslösningen

  Illustrationen symboliserar Svenska kyrkans nya intranätslösning som bland annat inkluderar Kornet och organisatoriska team.

  Illustrationen symboliserar Svenska kyrkans nya intranätslösning som bland annat inkluderar Kornet och organisatoriska team. Foto: Skärmdump

  Det nya gemensamma intranätet ska vara en integrerad del av Svenska kyrkans utvecklade digitala arbetsplats.

  Kommunicera internt och inomkyrkligt

  Det finns tydliga behov av att kunna föra ut och ta del av information inom Svenska kyrkan. Det finns goda möjligheter till digitalt stöd för att underlätta denna typ av inomkyrklig kommunikation. Ofta behöver vi också kommunicera inom våra arbetsplatser, så kallad intern kommunikation. Du kan hitta bra digitala stöd för detta också. 

  Svenska kyrkan baserar dessa stöd på verktygen i Microsoft 365. Det ger en ny gemensam intranätslösning helt nya och mycket bättre förutsättningar än vad som fanns när nuvarande intranät utvecklades. Nuvarande intranät har i uppgift att stötta för att tillgodose många kommunikationsbehov men tekniken är så generell att resultatet inte blir så bra som vi önskar och förväntar oss med dagens teknik. Innan arbetet med Svenska kyrkans nya intranätslösning identifierades vilka behov som finns. Nästa steg har varit att identifiera vilka verktyg som kan tillgodose dessa behov. 

  Alla når svenskakyrkan.se

  Foto: Skärmdump

  Information eller kommunikation som riktar sig till en bredare målgrupp än anställda, förtroendevalda och ideella, som har behörighet att logga in i Svenska kyrkans Microsoft 365, ska i första hand finnas tillgängligt på svenskakyrkan.se där alla kan nå det. 

  Resursbanker för information som ska spridas vidare än inomkyrkligt

  Foto: Skärmdump

  Information kring ett visst ämne som behöver nå till fler än anställda, förtroendevalda och ideella som kan logga in med Microsoft 365 kommer finnas i vad som kallas för resursbanker. Först ut är Resursbanken för Lärande och undervisning med material för inspiration och diskussion samt förslag på aktiviteter. 

  Nätverka i Yammer

  Foto: Skärmdump

  Yammer är det bäst lämpade verktyget för nätverkande. Där kan du ställa frågor och diskutera med andra som delar dina intresseområden eller arbetsuppgifter. Där finns bland annat gruppen (communityn) Användare av Microsoft 365 i Svenska kyrkan

  Lär dig mer om Yammer

  Kommunicera och samarbeta internt med hjälp av Teams

  Foto: Skärmdump

  Teams är bästa verktyget för den som vill:

  • Ställa en kortare, mer informell fråga till en kollega via chatt.
  • Kunna ringa upp en kollega, antingen via video eller röstsamtal från datorn, mobilen eller surfplattan (och via fjärrskrivbordet som ersätter Gip-skrivbordet förutsatt att du har extern headset för ljud och eventuellt kamera).
  • Boka, delta eller hålla digitala möten.
  • Skapa samarbetsgrupper, så kallade team i Teams för att till exempel föra dialog, dela filer och planera arbete.

  Lär dig om Teams.

  Organisatoriska team

  Foto: Skärmdump

  Varje ekonomisk enhet, alltså stift, pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat får ett organisatoriskt team för att sätta grunden för navet i den interna kommunikationen. 

  Lär dig om organisatoriska team

  Du som ska bygga upp ett organisatoriskt team för ett större pastorat, församling eller stiftskansli kan beställa extra mallar som komplement. 

  Beställ komplement till stora ekonomiska enehter

  Nå Kornet från Teams

  Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät som lanseras i oktober 2022. Där kommer du hitta inomkyrkliga nyheter och gemensam information. Du kommer även hitta information från ditt stift på Kornet. 

  Du kan räkna med att nå Kornet direkt från Teams genom att klicka på ikon som läggs till i instrumentpanelen när Kornet lanseras.

  Namnet Kornet valdes ut bland mängder av förslag som skickades in under våren 2021.  

  Kornet - Svenska kyrkans nya gemensamma intranät

  Foto: Skärmdump

  Det vi i dag kallar intranätet innehåller väldigt mycket. Kornet kommer kommer tillgodose vissa av innehållsbehoven, det som ska nå ut till alla, över församlings- och pastoratsgränser. Där ska du hitta nyheter och inomkyrklig information. Du kommer även hitta information som riktar sig till församlingar och pastorat inom ett stift. 

  Några exempel på skillnader är 

  • att gemensam information kompletteras med stiftstillägg, i stället för att kopiera sidor och nyheter mellan olika avsändare inom Svenska kyrkan
  • att vi utnyttjar  Microsoft Teams  för att hjälpa oss med internkommunikation, samarbete och fildelning.

  Strategiska vägval

  Några strategiska skillnader mellan dagens intranät och det nya. 

  • Öppenhet bakom personlig inloggning
   Kornet kommer att kräva inloggning via Svenska kyrkans Microsoft 365. Det beror på nya regler och lagar som gör att varje användare behöver sin egen inloggning för att övriga funktioner ska fungera i samspel med bland annat GDPR.
   Anmäl intresse för att ansluta din enhet till Microsoft 365.  
  • Personligt 
   När du loggar in på det nya intranätet kommer du att servas med relevant information utifrån din roll och plats i organisationen. Olika innehåll kommer att puffas olika beroende på om du är präst i en församling, administratör i ett annat pastorat eller kanske vaktmästare i en tredje enhet. Du har också möjlighet att göra egna inställningar för att information kring ämnen du är intresserad av och arbetar med ska kunna puffas direkt till just dig.  
  • Aviseringar
   I och med att relevant innehåll kommer att nå dig, både via automatiska inställningar och sådant du själv väljer att få aviseringar om, räknar vi med att behovet av inomkyrkliga nyhetsbrev kommer att minska. 
  • Tillgänglighet
   Eftersom Kornet tas fram med verktyg inom ramen för Microsoft 365 blir det också tillgängligt på samma sätt. Du kommer kunna nå Kornet från webben, i datorn, mobilen, surfplattan eller fjärrskrivbordet. Du får också en direktväg in till Kornet via Teams.

  Testar med inomkyrkliga kollegor

  I det agila arbetet blandas förslag och utveckling i delprojektet med feedback från kollegor som testat. De som ställt upp och testat representerar flera olika yrkeskategorier, olika typer av enheter i Svenska kyrkan. I princip alla stift är representerade i referensgruppen.  

  Arbeta agilt.

  Tester för koncept, resursbank och redaktionellt arbete

  De första testomgångarna har genomfördes under hösten 2020. Från början var fokus på konceptet. Testarna var positiva och såg förslagen kring personalisering och möjligheten till mer samverkan som fördelar. 

  Vid nästa tillfälle testades idéerna kring resursbanken. Den ska bygga på samma teknik men ändå fungera lite annorlunda eftersom en användares behov skiljer sig här jämfört med den nya intranätslösningen. ​

  En testgrupp med redaktörer på nuvarande intranät har prövat sig fram och gett feedback på hur det redaktionella arbetet ska kunna gå till när det Kornet finns på plats. ​

  Innehållsanalysen var central under våren 2021 och under hösten pågickr arbete med referensgruppen om ämnen, menyer och med att ta fram en hållbar redaktörsorganisation. ​

  I samband med att församlingar, pastorat och stift anslutit till Microsoft 365 under 2021 och 2022 har fler och fler påbörjat att använda Teams för sin interna kommunikation. Under början av 2022 har de organisatoriska teamen landat och många har börjat flytta in sin internkommunikation, fildelning och samverkan dit. 

  Under våren 2022 påbörjades arbetet med att fylla Kornet med innehåll för hela Svenska kyrkan och från och med maj påbörjades arbetet med att fylla Kornet från stiften. 

  Kornet lanseras 18 oktober.

  I oktober 2022 lanseras Kornet, då stängs nuvarande intranät för redigering och blir statiskt under en övergångsperiod. 2023 stängs nuvarande intranät helt. 

  Förstå behovet av att hantera eller samarbeta kring filer för att förstå vilket verktyg vi ska använda och "vart vår fil ska bo".

  Kornet lanseras

  Det nya gemensamma intranätet lanseras hösten 2022. På så sätt krockar det inte med den hektiska tiden runt kyrkovalet och ger tid till att sprida information och förståelse samt att förbereda. ​

  Hitta tidsplanen för nytt intranät, ett delprojekt inom ramen för den utvecklade digitala arbetsplatsen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-06-23
  X
  Dokumentid: 1499749- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042