Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Migrera delade postlådor

  När en enhet ansluter till Microsoft 365 behöver även de delade postlådorna hanteras. Det är därför önskvärt att städa upp bland behörigheterna för de delade brevlådorna inför migreringen.

  I checklistan för kontaktpersonen återfinns en frivillig aktivitet som handlar om att göra en uppstädning av delade brevlådor (funktions- och resursbrevlådor) inför den tekniska flytten till molnet, den så kallade migreringen. Uppstädningen handlar om att se över så att de delade brevlådorna används och ta bort brevlådor som inte behövs. Uppstädningen handlar även om att se över vilka rättigheter som ligger kopplat till brevlådorna idag och se över vilka som kommer ha åtkomst till de delade brevlådorna. Uppstädningen syftar också till att identifiera ev. opersonliga konton.

  Se instruktionsvideon för att städa upp bland behörigheterna i delade brevlådor. ​


  Väljer du att inte göra denna uppstädning av delade brevlådor kan nedan tänkas hända i samband med migreringen: 

  • Alla funktionsbrevlådor kommer konverteras till SharedMailbox. I de fall de delade brevlådorna används som ett opersonliga konto  kommer man inte längre kunna logga in på dom. Om detta sker, går det att konvertera tillbaka dom efter migreringen är gjord. Lägg då ett ärende till kanslistöd.
   Lär dig om opersonliga konton.
  • Resursbrevlådor kommer förbli som dom var innan migreringen.
  • Alla rättigheter kopplat till de delade brevlådorna, d.v.s. både för resurs- och funktionsbrevlådor, kommer att förbli desamma, med undantag för om rättigheterna är tilldelade via grupper. Skulle det vara att en rättighet fallit bort efter migreringen så lägg ett ärende till kanslistöd så kan vi lägga till rättigheterna på nytt i efterhand.
  • Om en användare som har åtkomst till en funktionsbrevlåda på enheten som nu migrerats men användaren är anställd på en annan enhet som ännu inte har migrerats kommer hen inte att ha tillgång till funktionsbrevlådan förrän hens enhet också migrerats Någon lösning på detta finns inte.
  • Bortglömda/oanvända delade brevlådor kommer ligga kvar eftersom en uppstädning av delade brevlådor inte är gjord.
  • Önskar man lägga till/ta bort medlemmar i en funktionsbrevlåda efter migrering kan man inte göra det själv utan det måste rapporteras till kanslistöd. När alla migreringar är klara kommer man kunna ändra detta själv igen.​

  Vill ni göra den frivilliga uppstädningen av delade brevlådor, så läs hur du går till väga nedan.  

  Du kan även kika på filmen där vi i införandeprojektet beskriver hur du gör uppstädningen vad gäller delade brevlådor, samt vilka rättigheter och vilka åtkomster som är kopplade till varje delad brevlåda.

  Se över funktion/resurs- brevlådor som ska migreras (flyttas till molnet)​

  Excelfilen Rättighetsinventering.xlsx är en lista över alla era funktions- och resursbrevlådor. Alla funktionsbrevlådor som är av typen UserMailboxes kommer av projektet att göras om till SharedMailboxes, detta är en besparing då de annars kräver en användarlicens. Både funktions- och resursbrevlådor får de rättigheter den hade tidigare vilket också står i Excelfilen, kontrollera att det är korrekt. Ett vanligt problem är att en användare använt sig av användarnamn och lösenord (ett opersonligt konto) för att komma åt den delade mailboxen som är satt som UserMailbox, detta kommer inte fungera längre och om rättigheterna inte redan finns i brevlådan måste de läggas till.

  Ditt ansvar är: Gå igenom filen. Om du hittar saker du vill ändra, så som konton som ska tas bort, rättigheter som ska ändras eller liknande så finns det en fil i samma katalog som heter ChangeRequest…xlsx. Där kan du skriva in dina ändringar och där kommer även vi skriva in de ändringar vi planerar göra så ni kan se vad som kommer hända. Vill ni se ett exempel på hur man bör fylla i ChangeRequest filen finns det en exempelenhet med förifylld information. I de fall ni har opersonliga konton med kända lösenord behöver du ta kontakt med Kanslistöd.​

  Se över vilka som kommer ha tillgång till funktion/resurs - brevlådorna​

  Excelfilen Rättighetsinventering.xlsx innehåller också information om vilka användare som har åtkomst till de delade brevlådorna. Efter att brevlådorna flyttats till molnet (migreras) kommer enbart användare som har Microsoft 365 komma åt dem. I Excelfilen hittar du de användare som efter flytten till molnet (migrering) fortsatt kommer ha tillgång till brevlådan i den gröna kolumnen och de användare som inte kommer ha tillgång till brevlådan i den röda kolumnen. Användarna i den röda kolumnen får tillgång igen så snart de får Microsoft 365 på sin enhet.

  Ditt ansvar är: Lägg ett ärende till kanslistöd om någon av användarna inte längre ska ha tillgång till brevlådorna och därför kan tas bort. Alternativt skriv in det i ChangeRequest filen.

  Bra att känna till:

  Se instruktionsvideon för att städa upp bland behörigheterna i delade brevlådor.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-01-19
  X
  Dokumentid: 1517254- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042