Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Korrigera Outlook på datorn

  Om din brevlåda blivit migrerad till Microsoft 365 och du upplevt att du inte längre får nya e-postmeddelanden behöver du korrigera Outlook i datorn.

  Du som upplevt problemet har förmodligen fått ett felmeddelande som ser ut som i bilden nedan. Det kan också vara så att det står att  Outlook-applikationen är frånkopplad/disconnected. Detta visas längst ner till höger i statusraden. Du behöver då skapa om din profil.  

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Problemet kan också visa sig genom att du saknar dina e-postmeddelanden i en funktionsbrevlåda. 

  För att lösa detta behöver du skapa en ny profil i Outlook. Det gör du genom att först gå till kontrollpanelen genom att klicka på windowsikonen längst ner till vänster på skärmen och skriv in "kontrollpanelen". 

  Följ instruktionerna här om kontrollpanelen är tom.  

  Skapa om din profil och lägg till användarkonto

   

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Klicka på "Användarkonto" (se bild ovan) och gå till "Mail/E-post" (se bild nedan). 

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Gå till "Visa profiler/Show Profiles" (se bild nedan) 

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Klicka på "Lägg till/Add" (se bild nedan)

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Välj ett namn på din profil, till exempel ditt namn följt av Microsoft 365, skriv in det och klicka på OK (Se bild nedan)

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Nästa steg är att lägga till din @svenskakyrkan.se-epost-adress till din nya profil. Klicka först på "Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper/Manual setup or additional server (se ett i bilden nedan).

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Klicka på "Nästa/Next" (se två i bilden ovan). 

   

  Skriv in din @svenskakyrkan.se-epost-adress, oftast förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se (se ett i bilden nedan) och tryck på "Nästa/Next" (Se två i bilden nedan)

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Du kommer att se det som visas på bilden nedan. När det laddat färdigt klickar du på "Klar/Finish"

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Välj "Använd alltid den här profilen/Always use this profile" (två i bilden nedan), klicka på "Outlook" och välj sedan din nya profil. När du klickat "Ok" (tre i bilden nedan) är du färdig. 

  Foto: Skärmdump, Ikon

   

  Gör så här om kontrollpanelen är helt tom 

  Om kontrollpanelen är helt tom, klicka på windowsikonen längst ner till vänster på din skärm. Börja skriva in "Kör" och starta det program som visar sig. 

  Skriv in "Outlook/Safe" (se bild nedan) och klicka på "Ok". 

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Klicka på "Inställningar/Options" (markerat med ett i bilden nedan) och sedan "Ny/New". 

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Följ instruktionerna ovan men avsluta med att klicka på "Outlook" och välj din nya profil (ett i bilden nedan). Tryck i "Ange som standarndprofil/Set as default profile" (två i bilden nedan) och avsluta med att klicka på Ok. 

  Foto: Skärmdump, Ikon

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-11-27
  X
  Dokumentid: 1519898- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042