Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Klassificera med rätt känslighetsetikett

  Du som informationsägare ansvarar för att avgöra vilken nivå av känslighetsetikett som passar ditt innehåll bäst. Du behöver alltså välja en av tre etiketter när du säkerhetsklassificerar din fil eller ditt e-postmeddelande.

  Du väljer mellan öppen, inomkyrklig eller särskilt skyddsvärd.

  Öppen etikett

  Information som klassas som öppen kan vara tillgänglig för alla medarbetare och får också spridas fritt till mottagare utan en @svenskakyrkan.se-adress.

  Majoriteten av allt innehåll i Svenska kyrkan bör klassas som öppen. Informationsklassen öppen innebär alltså att informationen kan skickas vidare till vem som helst. Denna klassning är förvald och skall ändras av informationsägaren vid behov.

  Inomkyrklig etikett

  Information som märks Inomkyrklig blir endast tillgänglig för mottagare med @svenskakyrkan.se-adress. Spridning av Inomkyrklig information till obehöriga skulle kunna medföra måttlig negativ påverkan på Svenska kyrkan, på annan organisation eller enskild individ och dess tillgångar.  

  Information som klassats som Inomkyrklig kan delas med externa parter som gör arbete på uppdrag av eller för Svenska kyrkans räkning, förutsatt att de har en @svenskakyrkan.se-adress.​ Exempel på handlingar som ska klassificeras med Inomkyrklig etikett är

  • visst arbetsmaterial, dokument/filer som är under utveckling,
  • de flesta dokument som behandlar policy, riktlinjer eller instruktioner,
  • intern telefonkatalog,
  • personuppgifter,
  • handböcker​ och  det som kommer ligga på Kornet som kräver inloggning. 

  Tänk särskilt på att det som avgör om en mottagare bedöms vara ”inomkyrklig” är om den har en @svenskakyrkan.se-adress eller inte. Om du vill dela inomkyrklig information med en tidsbegränsat anställd, förtroendevald eller ideell som inte har en @svenskakyrkan.se-adress kan det vara så att denne behöver en e-post snarare än att klassificeringen ska ändras.​

  Särskilt skyddsvärd etikett

  Särskilt skyddsvärd etikett ska sättas på innehåll som bara ska vara tillgängligt för de mottagare som behöver informationen för att kunna fullfölja en specifik arbetsuppgift. Särskilt skyddsvärd information som delas med obehöriga kan medföra betydande negativ påverkan på Svenska kyrkan, annan organisation eller enskild individ och dess tillgångar.   

  Exempel på innehåll som kan klassificeras med Särskild skyddsvärd etikett är

  • avtal och avtalsförslag,
  • hälsodeklarationer,
  • filer med andra särskilt känslig personuppgifter eller många personuppgifter, ​
  • externa utredningar,
  • kampanj- och aktivitetsplaner samt
  • information som omfattas av kyrkoordningens förbud mot att röja uppgift samt sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.

  Konsekvenser av säkerhetsetiketterna

  Klassificering med säkerhetsetiketter är ett av flera steg i att stärka den digitala informationssäkerheten i Svenska kyrkan. De tekniska konsekvenserna baserat på vilken klassificering informationen har. 

  Öppen

  Öppen klassificering har inga tekniska konsekvenser.

  Inomkyrklig

  Inomkyrklig klassificering ska hindra att informationen delas med, e-post skickas till, mottagare som inte har en @svenskakyrkan.se-adress. Informationen får dock inte ytterligare kryptering.

  Särskilt skyddsvärd 

  Särskilt skyddsvärd ska bara kunna delas med, e-post skickas till, särskilt utpekade mottagare. Detta oavsett om mottagaren finns inom eller utanför Svenska kyrkan. I detta fall krypteras informationen ytterligare. När du väljer Särskilt skyddsvärd uppmanas du att ställa in behörigheter direkt på dokumentet. Det gör att du direkt kan ange vem eller vilka som ska kunna ta del och eller redigera informationen i filen. Anger du inga personer är det endast du som kan öppna och hantera dokumentet.  

  Särskilt skyddsvärd etikett innebär att även om någon skulle kopiera och skicka dokumentet vidare till en person som du inte gett behörighet till, kommer den personen inte kunna öppna och ta del av informationen i dokumentet. ​

  Kända begränsningar när du använder Särskilt skyddsvärd

  • Möjligheten att redigera samtidigt i en fil försvinner.
  • Filer kan inte öppnas via office.com, officeapplikationen i webben.
  • Kanslistöd kan inte ta emot krypterad e-post eller filer. 

  Nyheter om informationsklassningar

  Ökad digital säkerhet - nya inställningar påverkar dig 

  Klassificera information baserat på hur känslig den är

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-06-13
  X
  Dokumentid: 1567735- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042